StreamPipeWriterOptions.MinimumBufferSize Vlastnost

Definice

Získá minimální velikost vyrovnávací paměti, která se má použít při pronajmutí paměti z Pool .Gets the minimum buffer size to use when renting memory from the Pool.

public:
 property int MinimumBufferSize { int get(); };
public int MinimumBufferSize { get; }
member this.MinimumBufferSize : int
Public ReadOnly Property MinimumBufferSize As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Celé číslo představující minimální velikost vyrovnávací paměti.An integer representing the minimum buffer size.

Platí pro