IServiceProvider.GetService(Type) Metoda

Definice

Získá objekt služby zadaného typu.

public:
 System::Object ^ GetService(Type ^ serviceType);
public object GetService (Type serviceType);
public object? GetService (Type serviceType);
abstract member GetService : Type -> obj
Public Function GetService (serviceType As Type) As Object

Parametry

serviceType
Type

Objekt, který určuje typ objektu služby, který se má získat.

Návraty

Object

Objekt služby typu serviceType.

-nebo- null pokud neexistuje žádný objekt služby typu serviceType.

Platí pro