IServiceProvider Rozhraní

Definice

Definuje mechanismus pro načtení objektu služby. To znamená objekt, který poskytuje vlastní podporu pro jiné objekty.Defines a mechanism for retrieving a service object; that is, an object that provides custom support to other objects.

public interface class IServiceProvider
public interface IServiceProvider
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public interface IServiceProvider
type IServiceProvider = interface
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)>]
type IServiceProvider = interface
Public Interface IServiceProvider
Odvozené
Atributy

Poznámky

Toto rozhraní je implementováno typem třídy nebo hodnoty, který poskytuje službu jiným objektům.This interface is implemented by a class or value type that provides a service to other objects.

GetServiceMetoda tohoto rozhraní Získá objekt, který poskytuje službu.The GetService method of this interface obtains the object that provides the service.

IServiceProviderRozhraní je implementováno pomocí několika typů, včetně System.Web.HttpContext , System.ComponentModel.LicenseContext , System.ComponentModel.MarshalByValueComponent a System.ComponentModel.Design.ServiceContainer .The IServiceProvider interface is implemented by a number of types, including System.Web.HttpContext, System.ComponentModel.LicenseContext, System.ComponentModel.MarshalByValueComponent, and System.ComponentModel.Design.ServiceContainer.

Metody

GetService(Type)

Získá objekt služby zadaného typu.Gets the service object of the specified type.

Platí pro

Viz také