IServiceProvider IServiceProvider IServiceProvider IServiceProvider Interface

Definice

Definuje mechanismus pro načtení objektu služby. To znamená objekt, který poskytuje vlastní podporu pro jiné objekty.Defines a mechanism for retrieving a service object; that is, an object that provides custom support to other objects.

public interface class IServiceProvider
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public interface IServiceProvider
type IServiceProvider = interface
Public Interface IServiceProvider
Odvozené
Atributy

Poznámky

Toto rozhraní je implementováno typem třídy nebo hodnoty, který poskytuje službu jiným objektům.This interface is implemented by a class or value type that provides a service to other objects.

GetService Metoda tohoto rozhraní Získá objekt, který poskytuje službu.The GetService method of this interface obtains the object that provides the service.

System.ComponentModel.LicenseContext System.Web.HttpContext System.ComponentModel.Design.ServiceContainer System.ComponentModel.MarshalByValueComponentRozhraní je implementováno pomocí několika typů, včetně,, a. IServiceProviderThe IServiceProvider interface is implemented by a number of types, including System.Web.HttpContext, System.ComponentModel.LicenseContext, System.ComponentModel.MarshalByValueComponent, and System.ComponentModel.Design.ServiceContainer.

Metody

GetService(Type) GetService(Type) GetService(Type) GetService(Type)

Získá objekt služby zadaného typu.Gets the service object of the specified type.

Platí pro

Viz také