ISpanFormattable Rozhraní

Definice

Poskytuje funkce pro formátování řetězcové reprezentace objektu do rozsahu.

public interface class ISpanFormattable : IFormattable
public interface ISpanFormattable : IFormattable
type ISpanFormattable = interface
    interface IFormattable
Public Interface ISpanFormattable
Implements IFormattable
Odvozené
Implementuje

Metody

ToString(String, IFormatProvider)

Naformátuje hodnotu aktuální instance pomocí zadaného formátu.

(Zděděno od IFormattable)
TryFormat(Span<Char>, Int32, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider)

Pokusí se naformátovat hodnotu aktuální instance do zadaného rozsahu znaků.

Platí pro