EnumerableQuery<T>.ToString Metoda

Definice

Vrátí textovou reprezentaci vyčíslitelné kolekce nebo, pokud má hodnotu null, stromu výrazů, který je přidružen k této instanci.Returns a textual representation of the enumerable collection or, if it is null, of the expression tree that is associated with this instance.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
public override string? ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Návraty

String

Textová reprezentace vyčíslitelné kolekce nebo, pokud má hodnotu null, stromu výrazů, který je přidružen k této instanci.A textual representation of the enumerable collection or, if it is null, of the expression tree that is associated with this instance.

Platí pro