Memory<T>.Length Memory<T>.Length Memory<T>.Length Memory<T>.Length Property

Definice

Získá počet položek v aktuální instanci.Gets the number of items in the current instance.

public:
 property int Length { int get(); };
public int Length { get; }
member this.Length : int
Public ReadOnly Property Length As Integer

Hodnota vlastnosti

Počet položek v aktuální instanci.The number of items in the current instance.

Platí pro