Memory<T>.Implicit Operátor

Definice

Přetížení

Implicit(T[] to Memory<T>)

Definuje implicitní převod pole na objekt Memory<T>.Defines an implicit conversion of an array to a Memory<T> object.

Implicit(ArraySegment<T> to Memory<T>)

Definuje implicitní převod objektu ArraySegment<T> na objekt Memory<T>.Defines an implicit conversion of an ArraySegment<T> object to a Memory<T> object.

Implicit(Memory<T> to ReadOnlyMemory<T>)

Definuje implicitní převod objektu Memory<T> na objekt ReadOnlyMemory<T>.Defines an implicit conversion of a Memory<T> object to a ReadOnlyMemory<T> object.

Implicit(T[] to Memory<T>)

Definuje implicitní převod pole na objekt Memory<T>.Defines an implicit conversion of an array to a Memory<T> object.

public:
 static operator Memory<T>(cli::array <T> ^ array);
public static implicit operator Memory<T> (T[] array);
static member op_Implicit : 'T[] -> Memory<'T>
Public Shared Widening Operator CType (array As T()) As Memory(Of T)

Parametry

array
T[]

Pole, které má být převedeno.The array to convert.

Návraty

Převedený objekt.The converted object.

Implicit(ArraySegment<T> to Memory<T>)

Definuje implicitní převod objektu ArraySegment<T> na objekt Memory<T>.Defines an implicit conversion of an ArraySegment<T> object to a Memory<T> object.

public:
 static operator Memory<T>(ArraySegment<T> segment);
public static implicit operator Memory<T> (ArraySegment<T> segment);
static member op_Implicit : ArraySegment<'T> -> Memory<'T>
Public Shared Widening Operator CType (segment As ArraySegment(Of T)) As Memory(Of T)

Parametry

segment
ArraySegment<T>

Objekt, který má být převeden.The object to convert.

Návraty

Převedený objekt ArraySegment<T>.The converted ArraySegment<T> object.

Implicit(Memory<T> to ReadOnlyMemory<T>)

Definuje implicitní převod objektu Memory<T> na objekt ReadOnlyMemory<T>.Defines an implicit conversion of a Memory<T> object to a ReadOnlyMemory<T> object.

public:
 static operator ReadOnlyMemory<T>(Memory<T> memory);
public static implicit operator ReadOnlyMemory<T> (Memory<T> memory);
static member op_Implicit : Memory<'T> -> ReadOnlyMemory<'T>
Public Shared Widening Operator CType (memory As Memory(Of T)) As ReadOnlyMemory(Of T)

Parametry

memory
Memory<T>

Objekt, který má být převeden.The object to convert.

Návraty

Převedený objekt.The converted object.

Platí pro