Memory<T>.Pin Metoda

Definice

Vytvoří popisovač pro objekt Memory<T>.Creates a handle for the Memory<T> object.

public:
 System::Buffers::MemoryHandle Pin();
public System.Buffers.MemoryHandle Pin ();
member this.Pin : unit -> System.Buffers.MemoryHandle
Public Function Pin () As MemoryHandle

Návraty

Popisovač pro objekt Memory<T>.A handle for the Memory<T> object.

Výjimky

Instance s neprimitivními členy (ne nepřenositeli) se nedá připnout.An instance with non-primitive (non-blittable) members cannot be pinned.

Poznámky

Viz také:See also

Systém uvolňování paměti nebude přesouvat paměť, dokud nebude vrácen vrácený objekt MemoryHandle.The garbage collector will not move the memory until the returned MemoryHandle object is disposed. To vám umožní načíst a použít adresu paměti.This enables you to retrieve and use the memory's address.

IsPrimitive

Platí pro