MemoryExtensions.LastIndexOfAny Metoda

Definice

Přetížení

LastIndexOfAny<T>(Span<T>, T, T, T)

Vyhledá poslední index některé z určených hodnot, podobně jako volání metody LastIndexOf v rámci logického operátoru OR.Searches for the last index of any of the specified values similar to calling LastIndexOf several times with the logical OR operator.

LastIndexOfAny<T>(Span<T>, T, T)

Vyhledá poslední index některé z určených hodnot, podobně jako volání metody LastIndexOf v rámci logického operátoru OR.Searches for the last index of any of the specified values similar to calling LastIndexOf several times with the logical OR operator.

LastIndexOfAny<T>(ReadOnlySpan<T>, T, T, T)

Vyhledá poslední index některé z určených hodnot, podobně jako volání metody LastIndexOf v rámci logického operátoru OR.Searches for the last index of any of the specified values similar to calling LastIndexOf several times with the logical OR operator.

LastIndexOfAny<T>(Span<T>, ReadOnlySpan<T>)

Vyhledá poslední index některé z určených hodnot, podobně jako volání metody LastIndexOf v rámci logického operátoru OR.Searches for the last index of any of the specified values similar to calling LastIndexOf several times with the logical OR operator.

LastIndexOfAny<T>(ReadOnlySpan<T>, T, T)

Vyhledá poslední index některé z určených hodnot, podobně jako volání metody LastIndexOf v rámci logického operátoru OR.Searches for the last index of any of the specified values similar to calling LastIndexOf several times with the logical OR operator.

LastIndexOfAny<T>(ReadOnlySpan<T>, ReadOnlySpan<T>)

Vyhledá poslední index některé z určených hodnot, podobně jako volání metody LastIndexOf v rámci logického operátoru OR.Searches for the last index of any of the specified values similar to calling LastIndexOf several times with the logical OR operator.

LastIndexOfAny<T>(Span<T>, T, T, T)

Vyhledá poslední index některé z určených hodnot, podobně jako volání metody LastIndexOf v rámci logického operátoru OR.Searches for the last index of any of the specified values similar to calling LastIndexOf several times with the logical OR operator.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int LastIndexOfAny(Span<T> span, T value0, T value1, T value2);
public static int LastIndexOfAny<T> (this Span<T> span, T value0, T value1, T value2) where T : IEquatable<T>;
static member LastIndexOfAny : Span<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * 'T * 'T * 'T -> int (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function LastIndexOfAny(Of T As IEquatable(Of T)) (span As Span(Of T), value0 As T, value1 As T, value2 As T) As Integer

Parametry typu

T

Typ rozsahu a hodnot.The type of the span and values.

Parametry

span
Span<T>

Rozsah, který má být hledán.The span to search.

value0
T

Jedna z hodnot, které se mají hledatOne of the values to search for.

value1
T

Jedna z hodnot, které se mají hledatOne of the values to search for.

value2
T

Jedna z hodnot, které se mají hledatOne of the values to search for.

Návraty

Int32

Index posledního výskytu jakékoli hodnoty v rozsahu.The index of the last occurrence of any of the values in the span. Pokud se nenajde, vrátí hodnotu-1.If not found, returns -1.

Platí pro

LastIndexOfAny<T>(Span<T>, T, T)

Vyhledá poslední index některé z určených hodnot, podobně jako volání metody LastIndexOf v rámci logického operátoru OR.Searches for the last index of any of the specified values similar to calling LastIndexOf several times with the logical OR operator.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int LastIndexOfAny(Span<T> span, T value0, T value1);
public static int LastIndexOfAny<T> (this Span<T> span, T value0, T value1) where T : IEquatable<T>;
static member LastIndexOfAny : Span<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * 'T * 'T -> int (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function LastIndexOfAny(Of T As IEquatable(Of T)) (span As Span(Of T), value0 As T, value1 As T) As Integer

Parametry typu

T

Typ rozsahu a hodnot.The type of the span and values.

Parametry

span
Span<T>

Rozsah, který má být hledán.The span to search.

value0
T

Jedna z hodnot, které se mají hledatOne of the values to search for.

value1
T

Jedna z hodnot, které se mají hledatOne of the values to search for.

Návraty

Int32

Index posledního výskytu jakékoli hodnoty v rozsahu.The index of the last occurrence of any of the values in the span. Pokud se nenajde, vrátí hodnotu-1.If not found, returns -1.

Platí pro

LastIndexOfAny<T>(ReadOnlySpan<T>, T, T, T)

Vyhledá poslední index některé z určených hodnot, podobně jako volání metody LastIndexOf v rámci logického operátoru OR.Searches for the last index of any of the specified values similar to calling LastIndexOf several times with the logical OR operator.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int LastIndexOfAny(ReadOnlySpan<T> span, T value0, T value1, T value2);
public static int LastIndexOfAny<T> (this ReadOnlySpan<T> span, T value0, T value1, T value2) where T : IEquatable<T>;
static member LastIndexOfAny : ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * 'T * 'T * 'T -> int (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function LastIndexOfAny(Of T As IEquatable(Of T)) (span As ReadOnlySpan(Of T), value0 As T, value1 As T, value2 As T) As Integer

Parametry typu

T

Typ rozsahu a hodnot.The type of the span and values.

Parametry

span
ReadOnlySpan<T>

Rozsah, který má být hledán.The span to search.

value0
T

Jedna z hodnot, které se mají hledatOne of the values to search for.

value1
T

Jedna z hodnot, které se mají hledatOne of the values to search for.

value2
T

Jedna z hodnot, které se mají hledatOne of the values to search for.

Návraty

Int32

Index posledního výskytu jakékoli hodnoty v rozsahu.The index of the last occurrence of any of the values in the span. Pokud se nenajde, vrátí hodnotu-1.If not found, returns -1.

Platí pro

LastIndexOfAny<T>(Span<T>, ReadOnlySpan<T>)

Vyhledá poslední index některé z určených hodnot, podobně jako volání metody LastIndexOf v rámci logického operátoru OR.Searches for the last index of any of the specified values similar to calling LastIndexOf several times with the logical OR operator.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int LastIndexOfAny(Span<T> span, ReadOnlySpan<T> values);
public static int LastIndexOfAny<T> (this Span<T> span, ReadOnlySpan<T> values) where T : IEquatable<T>;
static member LastIndexOfAny : Span<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> -> int (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function LastIndexOfAny(Of T As IEquatable(Of T)) (span As Span(Of T), values As ReadOnlySpan(Of T)) As Integer

Parametry typu

T

Typ rozsahu a hodnot.The type of the span and values.

Parametry

span
Span<T>

Rozsah, který má být hledán.The span to search.

values
ReadOnlySpan<T>

Sada hledaných hodnot.The set of values to search for.

Návraty

Int32

Index posledního výskytu jakékoli hodnoty v rozsahu.The index of the last occurrence of any of the values in the span. Pokud se nenajde, vrátí hodnotu-1.If not found, returns -1.

Platí pro

LastIndexOfAny<T>(ReadOnlySpan<T>, T, T)

Vyhledá poslední index některé z určených hodnot, podobně jako volání metody LastIndexOf v rámci logického operátoru OR.Searches for the last index of any of the specified values similar to calling LastIndexOf several times with the logical OR operator.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int LastIndexOfAny(ReadOnlySpan<T> span, T value0, T value1);
public static int LastIndexOfAny<T> (this ReadOnlySpan<T> span, T value0, T value1) where T : IEquatable<T>;
static member LastIndexOfAny : ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * 'T * 'T -> int (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function LastIndexOfAny(Of T As IEquatable(Of T)) (span As ReadOnlySpan(Of T), value0 As T, value1 As T) As Integer

Parametry typu

T

Typ rozsahu a hodnot.The type of the span and values.

Parametry

span
ReadOnlySpan<T>

Rozsah, který má být hledán.The span to search.

value0
T

Jedna z hodnot, které se mají hledatOne of the values to search for.

value1
T

Jedna z hodnot, které se mají hledatOne of the values to search for.

Návraty

Int32

Index posledního výskytu jakékoli hodnoty v rozsahu.The index of the last occurrence of any of the values in the span. Pokud se nenajde, vrátí hodnotu-1.If not found, returns -1.

Platí pro

LastIndexOfAny<T>(ReadOnlySpan<T>, ReadOnlySpan<T>)

Vyhledá poslední index některé z určených hodnot, podobně jako volání metody LastIndexOf v rámci logického operátoru OR.Searches for the last index of any of the specified values similar to calling LastIndexOf several times with the logical OR operator.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int LastIndexOfAny(ReadOnlySpan<T> span, ReadOnlySpan<T> values);
public static int LastIndexOfAny<T> (this ReadOnlySpan<T> span, ReadOnlySpan<T> values) where T : IEquatable<T>;
static member LastIndexOfAny : ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> -> int (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function LastIndexOfAny(Of T As IEquatable(Of T)) (span As ReadOnlySpan(Of T), values As ReadOnlySpan(Of T)) As Integer

Parametry typu

T

Typ rozsahu a hodnot.The type of the span and values.

Parametry

span
ReadOnlySpan<T>

Rozsah, který má být hledán.The span to search.

values
ReadOnlySpan<T>

Sada hledaných hodnot.The set of values to search for.

Návraty

Int32

Index posledního výskytu jakékoli hodnoty v rozsahu.The index of the last occurrence of any of the values in the span. Pokud se nenajde, vrátí hodnotu-1.If not found, returns -1.

Platí pro