MemoryExtensions.SequenceCompareTo Metoda

Definice

Přetížení

SequenceCompareTo<T>(ReadOnlySpan<T>, ReadOnlySpan<T>)

Určuje relativní pořadí dvou sekvencí jen pro čtení porovnáním jejich prvků pomocí rozhraní IComparable {T}. CompareTo (T).Determines the relative order of two read-only sequences by comparing their elements using IComparable{T}.CompareTo(T).

SequenceCompareTo<T>(Span<T>, ReadOnlySpan<T>)

Určuje relativní pořadí rozsahu a rozsah jen pro čtení porovnáním prvků pomocí rozhraní IComparable {T}. CompareTo (T).Determines the relative order of a span and a read-only span by comparing the elements using IComparable{T}.CompareTo(T).

SequenceCompareTo<T>(ReadOnlySpan<T>, ReadOnlySpan<T>)

Určuje relativní pořadí dvou sekvencí jen pro čtení porovnáním jejich prvků pomocí rozhraní IComparable {T}. CompareTo (T).Determines the relative order of two read-only sequences by comparing their elements using IComparable{T}.CompareTo(T).

public:
generic <typename T>
 where T : IComparable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int SequenceCompareTo(ReadOnlySpan<T> span, ReadOnlySpan<T> other);
public static int SequenceCompareTo<T> (this ReadOnlySpan<T> span, ReadOnlySpan<T> other) where T : IComparable<T>;
static member SequenceCompareTo : ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IComparable<'T>)> * ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IComparable<'T>)> -> int (requires 'T :> IComparable<'T>)
<Extension()>
Public Function SequenceCompareTo(Of T As IComparable(Of T)) (span As ReadOnlySpan(Of T), other As ReadOnlySpan(Of T)) As Integer

Parametry typu

T

Typ prvků v sekvenci.The type of elements in the sequence.

Parametry

span
ReadOnlySpan<T>

První sekvence, která se má porovnatThe first sequence to compare.

other
ReadOnlySpan<T>

Druhá sekvence, která se má porovnatThe second sequence to compare.

Návraty

Int32

Celé číslo se znaménkem, které označuje relativní pořadí span a other :A signed integer that indicates the relative order of span and other:
-Pokud je menší než 0, span předchází other .- If less than 0, span precedes than other.
-Pokud je 0, span rovná se other .- If 0, span equals other.
-Pokud je větší než 0, span následuje other .- If greater than 0, span follows other.

Platí pro

SequenceCompareTo<T>(Span<T>, ReadOnlySpan<T>)

Určuje relativní pořadí rozsahu a rozsah jen pro čtení porovnáním prvků pomocí rozhraní IComparable {T}. CompareTo (T).Determines the relative order of a span and a read-only span by comparing the elements using IComparable{T}.CompareTo(T).

public:
generic <typename T>
 where T : IComparable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int SequenceCompareTo(Span<T> span, ReadOnlySpan<T> other);
public static int SequenceCompareTo<T> (this Span<T> span, ReadOnlySpan<T> other) where T : IComparable<T>;
static member SequenceCompareTo : Span<'T (requires 'T :> IComparable<'T>)> * ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IComparable<'T>)> -> int (requires 'T :> IComparable<'T>)
<Extension()>
Public Function SequenceCompareTo(Of T As IComparable(Of T)) (span As Span(Of T), other As ReadOnlySpan(Of T)) As Integer

Parametry typu

T

Typ prvků v rozpětí.The type of elements in the span.

Parametry

span
Span<T>

Rozsah, který chcete porovnat.The span to compare.

other
ReadOnlySpan<T>

Rozsah určený jen pro čtení, který se má porovnat.The read-only span to compare.

Návraty

Int32

Celé číslo se znaménkem, které označuje relativní pořadí span a other :A signed integer that indicates the relative order of span and other:
-Pokud je menší než 0, span předchází other .- If less than 0, span precedes than other.
-Pokud je 0, span rovná se other .- If 0, span equals other.
-Pokud je větší než 0, span následuje other .- If greater than 0, span follows other.

Platí pro