MemoryExtensions.Trim MemoryExtensions.Trim MemoryExtensions.Trim MemoryExtensions.Trim Method

Definice

Přetížení

Trim(Memory<Char>) Trim(Memory<Char>) Trim(Memory<Char>) Trim(Memory<Char>)

Odebere všechny úvodní a koncové prázdné znaky z oblasti znakového paměti.Removes all leading and trailing whitespace characters from a character memory region.

Trim(ReadOnlyMemory<Char>) Trim(ReadOnlyMemory<Char>) Trim(ReadOnlyMemory<Char>) Trim(ReadOnlyMemory<Char>)

Odebere všechny úvodní a koncové prázdné znaky z oblasti paměti znaků jen pro čtení.Removes all leading and trailing whitespace characters from a read-only character memory region.

Trim(ReadOnlySpan<Char>) Trim(ReadOnlySpan<Char>) Trim(ReadOnlySpan<Char>) Trim(ReadOnlySpan<Char>)

Odebere všechny úvodní a koncové prázdné znaky z rozsahu znaků jen pro čtení.Removes all leading and trailing whitespace characters from a read-only character span.

Trim(Span<Char>) Trim(Span<Char>) Trim(Span<Char>) Trim(Span<Char>)

Odebere všechny mezery na začátku a na konci znaků z rozsahu znaků.Removes all leading and trailing whitespace characters from a character span.

Trim(ReadOnlySpan<Char>, Char) Trim(ReadOnlySpan<Char>, Char) Trim(ReadOnlySpan<Char>, Char) Trim(ReadOnlySpan<Char>, Char)

Odebere všechny úvodní a koncové výskyty zadaného znaku z rozsahu znaků jen pro čtení.Removes all leading and trailing occurrences of a specified character from a read-only character span.

Trim(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>) Trim(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>) Trim(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>) Trim(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>)

Odebere všechny úvodní a koncové výskyty sady znaků zadané v rozsahu, který je jen pro čtení, z rozsahu znaků jen pro čtení.Removes all leading and trailing occurrences of a set of characters specified in a read-only span from a read-only character span.

Trim<T>(Span<T>, ReadOnlySpan<T>) Trim<T>(Span<T>, ReadOnlySpan<T>) Trim<T>(Span<T>, ReadOnlySpan<T>) Trim<T>(Span<T>, ReadOnlySpan<T>)

Odebere všechny úvodní a koncové výskyty sady prvků určených v rozsahu určeném jen pro čtení z rozsahu.Removes all leading and trailing occurrences of a set of elements specified in a read-only span from a span.

Trim<T>(ReadOnlySpan<T>, T) Trim<T>(ReadOnlySpan<T>, T) Trim<T>(ReadOnlySpan<T>, T) Trim<T>(ReadOnlySpan<T>, T)

Odebere všechny úvodní a koncové výskyty zadaného elementu z rozsahu určeného jen pro čtení.Removes all leading and trailing occurrences of a specified element from a read-only span.

Trim<T>(Span<T>, T) Trim<T>(Span<T>, T) Trim<T>(Span<T>, T) Trim<T>(Span<T>, T)

Odebere všechny úvodní a koncové výskyty zadaného elementu z rozsahu.Removes all leading and trailing occurrences of a specified element from a span.

Trim<T>(ReadOnlySpan<T>, ReadOnlySpan<T>) Trim<T>(ReadOnlySpan<T>, ReadOnlySpan<T>) Trim<T>(ReadOnlySpan<T>, ReadOnlySpan<T>) Trim<T>(ReadOnlySpan<T>, ReadOnlySpan<T>)

Odebere všechny úvodní a koncové výskyty sady prvků určené v rozsahu, který je jen pro čtení, z rozsahu určeného jen pro čtení.Removes all leading and trailing occurrences of a set of elements specified in a read-only span from a read-only span.

Trim<T>(ReadOnlyMemory<T>, T) Trim<T>(ReadOnlyMemory<T>, T) Trim<T>(ReadOnlyMemory<T>, T) Trim<T>(ReadOnlyMemory<T>, T)

Odebere všechny úvodní a koncové výskyty zadaného elementu z oblasti paměti jen pro čtení.Removes all leading and trailing occurrences of a specified element from a read-only memory region.

Trim<T>(ReadOnlyMemory<T>, ReadOnlySpan<T>) Trim<T>(ReadOnlyMemory<T>, ReadOnlySpan<T>) Trim<T>(ReadOnlyMemory<T>, ReadOnlySpan<T>) Trim<T>(ReadOnlyMemory<T>, ReadOnlySpan<T>)

Odebere všechny úvodní a koncové výskyty sady prvků určené v rozsahu, který je jen pro čtení, z oblasti paměti jen pro čtení.Removes all leading and trailing occurrences of a set of elements specified in a read-only span from a read-only memory region.

Trim<T>(Memory<T>, T) Trim<T>(Memory<T>, T) Trim<T>(Memory<T>, T) Trim<T>(Memory<T>, T)

Odebere všechny úvodní a koncové výskyty zadaného elementu z oblasti paměti.Removes all leading and trailing occurrences of a specified element from a memory region.

Trim<T>(Memory<T>, ReadOnlySpan<T>) Trim<T>(Memory<T>, ReadOnlySpan<T>) Trim<T>(Memory<T>, ReadOnlySpan<T>) Trim<T>(Memory<T>, ReadOnlySpan<T>)

Odebere všechny úvodní a koncové výskyty sady prvků určené v rozsahu, který je jen pro čtení, z oblasti paměti.Removes all leading and trailing occurrences of a set of elements specified in a read-only span from a memory region.

Trim(Memory<Char>) Trim(Memory<Char>) Trim(Memory<Char>) Trim(Memory<Char>)

Odebere všechny úvodní a koncové prázdné znaky z oblasti znakového paměti.Removes all leading and trailing whitespace characters from a character memory region.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Memory<char> Trim(Memory<char> memory);
public static Memory<char> Trim (this Memory<char> memory);
static member Trim : Memory<char> -> Memory<char>
<Extension()>
Public Function Trim (memory As Memory(Of Char)) As Memory(Of Char)

Parametry

memory
Memory<Char>

Zdrojová paměť, ze které se odeberou znakyThe source memory from which the characters are removed.

Návraty

Oblast vystříhatelné znakové paměti.The trimmed character memory region.

Trim(ReadOnlyMemory<Char>) Trim(ReadOnlyMemory<Char>) Trim(ReadOnlyMemory<Char>) Trim(ReadOnlyMemory<Char>)

Odebere všechny úvodní a koncové prázdné znaky z oblasti paměti znaků jen pro čtení.Removes all leading and trailing whitespace characters from a read-only character memory region.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlyMemory<char> Trim(ReadOnlyMemory<char> memory);
public static ReadOnlyMemory<char> Trim (this ReadOnlyMemory<char> memory);
static member Trim : ReadOnlyMemory<char> -> ReadOnlyMemory<char>
<Extension()>
Public Function Trim (memory As ReadOnlyMemory(Of Char)) As ReadOnlyMemory(Of Char)

Parametry

memory
ReadOnlyMemory<Char>

Zdrojová paměť, ze které se odeberou znakyThe source memory from which the characters are removed.

Návraty

Oblast vystříhatelné znakové paměti.The trimmed character memory region.

Trim(ReadOnlySpan<Char>) Trim(ReadOnlySpan<Char>) Trim(ReadOnlySpan<Char>) Trim(ReadOnlySpan<Char>)

Odebere všechny úvodní a koncové prázdné znaky z rozsahu znaků jen pro čtení.Removes all leading and trailing whitespace characters from a read-only character span.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlySpan<char> Trim(ReadOnlySpan<char> span);
public static ReadOnlySpan<char> Trim (this ReadOnlySpan<char> span);
static member Trim : ReadOnlySpan<char> -> ReadOnlySpan<char>
<Extension()>
Public Function Trim (span As ReadOnlySpan(Of Char)) As ReadOnlySpan(Of Char)

Parametry

span
ReadOnlySpan<Char>

Rozsah zdroje, ze kterého jsou odebrány znaky.The source span from which the characters are removed.

Návraty

Oříznutý rozsah znaků jen pro čtení.The trimmed read-only character span.

Trim(Span<Char>) Trim(Span<Char>) Trim(Span<Char>) Trim(Span<Char>)

Odebere všechny mezery na začátku a na konci znaků z rozsahu znaků.Removes all leading and trailing whitespace characters from a character span.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Span<char> Trim(Span<char> span);
public static Span<char> Trim (this Span<char> span);
static member Trim : Span<char> -> Span<char>
<Extension()>
Public Function Trim (span As Span(Of Char)) As Span(Of Char)

Parametry

span
Span<Char>

Rozsah zdroje, ze kterého jsou odebrány znaky.The source span from which the characters are removed.

Návraty

Oříznuté rozpětí znaků.The trimmed character span.

Trim(ReadOnlySpan<Char>, Char) Trim(ReadOnlySpan<Char>, Char) Trim(ReadOnlySpan<Char>, Char) Trim(ReadOnlySpan<Char>, Char)

Odebere všechny úvodní a koncové výskyty zadaného znaku z rozsahu znaků jen pro čtení.Removes all leading and trailing occurrences of a specified character from a read-only character span.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlySpan<char> Trim(ReadOnlySpan<char> span, char trimChar);
public static ReadOnlySpan<char> Trim (this ReadOnlySpan<char> span, char trimChar);
static member Trim : ReadOnlySpan<char> * char -> ReadOnlySpan<char>
<Extension()>
Public Function Trim (span As ReadOnlySpan(Of Char), trimChar As Char) As ReadOnlySpan(Of Char)

Parametry

span
ReadOnlySpan<Char>

Rozsah zdroje, ze kterého se má znak odebratThe source span from which the character is removed.

trimChar
Char Char Char Char

Zadaný znak, který se má vyhledat a odebratThe specified character to look for and remove.

Návraty

Oříznutý rozsah znaků jen pro čtení.The trimmed read-only character span.

Trim(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>) Trim(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>) Trim(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>) Trim(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>)

Odebere všechny úvodní a koncové výskyty sady znaků zadané v rozsahu, který je jen pro čtení, z rozsahu znaků jen pro čtení.Removes all leading and trailing occurrences of a set of characters specified in a read-only span from a read-only character span.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlySpan<char> Trim(ReadOnlySpan<char> span, ReadOnlySpan<char> trimChars);
public static ReadOnlySpan<char> Trim (this ReadOnlySpan<char> span, ReadOnlySpan<char> trimChars);
static member Trim : ReadOnlySpan<char> * ReadOnlySpan<char> -> ReadOnlySpan<char>
<Extension()>
Public Function Trim (span As ReadOnlySpan(Of Char), trimChars As ReadOnlySpan(Of Char)) As ReadOnlySpan(Of Char)

Parametry

span
ReadOnlySpan<Char>

Rozsah zdroje, ze kterého jsou odebrány znaky.The source span from which the characters are removed.

trimChars
ReadOnlySpan<Char>

Rozsah obsahující sadu znaků, které mají být odebrány.The span which contains the set of characters to remove.

Návraty

Oříznutý rozsah znaků jen pro čtení.The trimmed read-only character span.

Poznámky

Pokud trimChars je prázdný, místo toho se odeberou prázdné znaky.If trimChars is empty, whitespace characters are removed instead.

Trim<T>(Span<T>, ReadOnlySpan<T>) Trim<T>(Span<T>, ReadOnlySpan<T>) Trim<T>(Span<T>, ReadOnlySpan<T>) Trim<T>(Span<T>, ReadOnlySpan<T>)

Odebere všechny úvodní a koncové výskyty sady prvků určených v rozsahu určeném jen pro čtení z rozsahu.Removes all leading and trailing occurrences of a set of elements specified in a read-only span from a span.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Span<T> Trim(Span<T> span, ReadOnlySpan<T> trimElements);
public static Span<T> Trim<T> (this Span<T> span, ReadOnlySpan<T> trimElements) where T : IEquatable<T>;
static member Trim : Span<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> -> Span<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function Trim(Of T As IEquatable(Of T)) (span As Span(Of T), trimElements As ReadOnlySpan(Of T)) As Span(Of T)

Parametry typu

T

Typ prvků v rozsahu.The type of the elements in the span.

Parametry

span
Span<T> Span<T> Span<T> Span<T>

Rozsah zdroje, ze kterého jsou odebrány prvky.The source span from which the elements are removed.

trimElements
ReadOnlySpan<T> ReadOnlySpan<T> ReadOnlySpan<T> ReadOnlySpan<T>

Rozsah obsahující sadu prvků, které mají být odebrány.The span which contains the set of elements to remove.

Návraty

Oříznutý rozsah.The trimmed span.

Poznámky

Pokud trimElements je prázdný, rozpětí se vrátí beze změny.If trimElements is empty, the span is returned unaltered.

Trim<T>(ReadOnlySpan<T>, T) Trim<T>(ReadOnlySpan<T>, T) Trim<T>(ReadOnlySpan<T>, T) Trim<T>(ReadOnlySpan<T>, T)

Odebere všechny úvodní a koncové výskyty zadaného elementu z rozsahu určeného jen pro čtení.Removes all leading and trailing occurrences of a specified element from a read-only span.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlySpan<T> Trim(ReadOnlySpan<T> span, T trimElement);
public static ReadOnlySpan<T> Trim<T> (this ReadOnlySpan<T> span, T trimElement) where T : IEquatable<T>;
static member Trim : ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * 'T -> ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function Trim(Of T As IEquatable(Of T)) (span As ReadOnlySpan(Of T), trimElement As T) As ReadOnlySpan(Of T)

Parametry typu

T

Typ prvků v rozsahu určeném jen pro čtení.The type of the elements in the read-only span.

Parametry

span
ReadOnlySpan<T> ReadOnlySpan<T> ReadOnlySpan<T> ReadOnlySpan<T>

Rozsah zdroje, ze kterého je odebrán prvek.The source span from which the element is removed.

trimElement

Zadaný element, který se má vyhledat a odebrat.The specified element to look for and remove.

Návraty

Oříznutý rozsah určený jen pro čtení.The trimmed read-only span.

Trim<T>(Span<T>, T) Trim<T>(Span<T>, T) Trim<T>(Span<T>, T) Trim<T>(Span<T>, T)

Odebere všechny úvodní a koncové výskyty zadaného elementu z rozsahu.Removes all leading and trailing occurrences of a specified element from a span.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Span<T> Trim(Span<T> span, T trimElement);
public static Span<T> Trim<T> (this Span<T> span, T trimElement) where T : IEquatable<T>;
static member Trim : Span<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * 'T -> Span<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function Trim(Of T As IEquatable(Of T)) (span As Span(Of T), trimElement As T) As Span(Of T)

Parametry typu

T

Typ prvků v rozsahu.The type of the elements in the span.

Parametry

span
Span<T> Span<T> Span<T> Span<T>

Rozsah zdroje, ze kterého je odebrán prvek.The source span from which the element is removed.

trimElement

Zadaný element, který se má vyhledat a odebrat.The specified element to look for and remove.

Návraty

Oříznutý rozsah.The trimmed span.

Trim<T>(ReadOnlySpan<T>, ReadOnlySpan<T>) Trim<T>(ReadOnlySpan<T>, ReadOnlySpan<T>) Trim<T>(ReadOnlySpan<T>, ReadOnlySpan<T>) Trim<T>(ReadOnlySpan<T>, ReadOnlySpan<T>)

Odebere všechny úvodní a koncové výskyty sady prvků určené v rozsahu, který je jen pro čtení, z rozsahu určeného jen pro čtení.Removes all leading and trailing occurrences of a set of elements specified in a read-only span from a read-only span.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlySpan<T> Trim(ReadOnlySpan<T> span, ReadOnlySpan<T> trimElements);
public static ReadOnlySpan<T> Trim<T> (this ReadOnlySpan<T> span, ReadOnlySpan<T> trimElements) where T : IEquatable<T>;
static member Trim : ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> -> ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function Trim(Of T As IEquatable(Of T)) (span As ReadOnlySpan(Of T), trimElements As ReadOnlySpan(Of T)) As ReadOnlySpan(Of T)

Parametry typu

T

Typ prvků v rozsahu určeném jen pro čtení.The type of the elements in the read-only span.

Parametry

span
ReadOnlySpan<T> ReadOnlySpan<T> ReadOnlySpan<T> ReadOnlySpan<T>

Rozsah zdroje, ze kterého jsou odebrány prvky.The source span from which the elements are removed.

trimElements
ReadOnlySpan<T> ReadOnlySpan<T> ReadOnlySpan<T> ReadOnlySpan<T>

Rozsah obsahující sadu prvků, které mají být odebrány.The span which contains the set of elements to remove.

Návraty

Oříznutý rozsah určený jen pro čtení.The trimmed read-only span.

Poznámky

Pokud trimElements je prázdný, rozpětí se vrátí beze změny.If trimElements is empty, the span is returned unaltered.

Trim<T>(ReadOnlyMemory<T>, T) Trim<T>(ReadOnlyMemory<T>, T) Trim<T>(ReadOnlyMemory<T>, T) Trim<T>(ReadOnlyMemory<T>, T)

Odebere všechny úvodní a koncové výskyty zadaného elementu z oblasti paměti jen pro čtení.Removes all leading and trailing occurrences of a specified element from a read-only memory region.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlyMemory<T> Trim(ReadOnlyMemory<T> memory, T trimElement);
public static ReadOnlyMemory<T> Trim<T> (this ReadOnlyMemory<T> memory, T trimElement) where T : IEquatable<T>;
static member Trim : ReadOnlyMemory<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * 'T -> ReadOnlyMemory<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function Trim(Of T As IEquatable(Of T)) (memory As ReadOnlyMemory(Of T), trimElement As T) As ReadOnlyMemory(Of T)

Parametry typu

T

Typ prvků v oblasti paměti jen pro čtení.The type of the elements in the read-only memory region.

Parametry

memory
ReadOnlyMemory<T> ReadOnlyMemory<T> ReadOnlyMemory<T> ReadOnlyMemory<T>

Zdrojová paměť, ze které je prvek odebrán.The source memory from which the element is removed.

trimElement

Zadaný element, který se má vyhledat a odebrat.The specified element to look for and remove.

Návraty

Zkrácená oblast paměti jen pro čtení.The trimmed read-only memory region.

Trim<T>(ReadOnlyMemory<T>, ReadOnlySpan<T>) Trim<T>(ReadOnlyMemory<T>, ReadOnlySpan<T>) Trim<T>(ReadOnlyMemory<T>, ReadOnlySpan<T>) Trim<T>(ReadOnlyMemory<T>, ReadOnlySpan<T>)

Odebere všechny úvodní a koncové výskyty sady prvků určené v rozsahu, který je jen pro čtení, z oblasti paměti jen pro čtení.Removes all leading and trailing occurrences of a set of elements specified in a read-only span from a read-only memory region.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlyMemory<T> Trim(ReadOnlyMemory<T> memory, ReadOnlySpan<T> trimElements);
public static ReadOnlyMemory<T> Trim<T> (this ReadOnlyMemory<T> memory, ReadOnlySpan<T> trimElements) where T : IEquatable<T>;
static member Trim : ReadOnlyMemory<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> -> ReadOnlyMemory<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function Trim(Of T As IEquatable(Of T)) (memory As ReadOnlyMemory(Of T), trimElements As ReadOnlySpan(Of T)) As ReadOnlyMemory(Of T)

Parametry typu

T

Typ prvků v oblasti paměti jen pro čtení.The type of the elements in the read-only memory region.

Parametry

memory
ReadOnlyMemory<T> ReadOnlyMemory<T> ReadOnlyMemory<T> ReadOnlyMemory<T>

Zdrojová paměť, ze které se prvky odeberouThe source memory from which the elements are removed.

trimElements
ReadOnlySpan<T> ReadOnlySpan<T> ReadOnlySpan<T> ReadOnlySpan<T>

Rozsah obsahující sadu prvků, které mají být odebrány.The span which contains the set of elements to remove.

Návraty

Zkrácená oblast paměti jen pro čtení.The trimmed read-only memory region.

Poznámky

Pokud trimElements je prázdný, vrátí se paměť beze změny.If trimElements is empty, the memory is returned unaltered.

Trim<T>(Memory<T>, T) Trim<T>(Memory<T>, T) Trim<T>(Memory<T>, T) Trim<T>(Memory<T>, T)

Odebere všechny úvodní a koncové výskyty zadaného elementu z oblasti paměti.Removes all leading and trailing occurrences of a specified element from a memory region.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Memory<T> Trim(Memory<T> memory, T trimElement);
public static Memory<T> Trim<T> (this Memory<T> memory, T trimElement) where T : IEquatable<T>;
static member Trim : Memory<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * 'T -> Memory<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function Trim(Of T As IEquatable(Of T)) (memory As Memory(Of T), trimElement As T) As Memory(Of T)

Parametry typu

T

Typ prvků v oblasti paměti.The type of the elements in the memory region.

Parametry

memory
Memory<T> Memory<T> Memory<T> Memory<T>

Zdrojová paměť, ze které je prvek odebrán.The source memory from which the element is removed.

trimElement

Zadaný element, který se má vyhledat a odebrat.The specified element to look for and remove.

Návraty

Oblast oříznuté paměti.The trimmed memory region.

Trim<T>(Memory<T>, ReadOnlySpan<T>) Trim<T>(Memory<T>, ReadOnlySpan<T>) Trim<T>(Memory<T>, ReadOnlySpan<T>) Trim<T>(Memory<T>, ReadOnlySpan<T>)

Odebere všechny úvodní a koncové výskyty sady prvků určené v rozsahu, který je jen pro čtení, z oblasti paměti.Removes all leading and trailing occurrences of a set of elements specified in a read-only span from a memory region.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Memory<T> Trim(Memory<T> memory, ReadOnlySpan<T> trimElements);
public static Memory<T> Trim<T> (this Memory<T> memory, ReadOnlySpan<T> trimElements) where T : IEquatable<T>;
static member Trim : Memory<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> -> Memory<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function Trim(Of T As IEquatable(Of T)) (memory As Memory(Of T), trimElements As ReadOnlySpan(Of T)) As Memory(Of T)

Parametry typu

T

Typ prvků v oblasti paměti.The type of the elements in the memory region.

Parametry

memory
Memory<T> Memory<T> Memory<T> Memory<T>

Zdrojová paměť, ze které se prvky odeberouThe source memory from which the elements are removed.

trimElements
ReadOnlySpan<T> ReadOnlySpan<T> ReadOnlySpan<T> ReadOnlySpan<T>

Rozsah obsahující sadu prvků, které mají být odebrány.The span which contains the set of elements to remove.

Návraty

Oblast oříznuté paměti.The trimmed memory region.

Poznámky

Pokud trimElements je prázdný, vrátí se paměť beze změny.If trimElements is empty, the memory is returned unaltered.

Platí pro