MulticastDelegate Konstruktory

Definice

Inicializuje novou instanci MulticastDelegate třídy.Initializes a new instance of the MulticastDelegate class.

Přetížení

MulticastDelegate(Object, String)

Inicializuje novou instanci MulticastDelegate třídy.Initializes a new instance of the MulticastDelegate class.

MulticastDelegate(Type, String)

Inicializuje novou instanci MulticastDelegate třídy.Initializes a new instance of the MulticastDelegate class.

MulticastDelegate(Object, String)

Inicializuje novou instanci MulticastDelegate třídy.Initializes a new instance of the MulticastDelegate class.

protected:
 MulticastDelegate(System::Object ^ target, System::String ^ method);
protected MulticastDelegate (object target, string method);
new MulticastDelegate : obj * string -> MulticastDelegate
Protected Sub New (target As Object, method As String)

Parametry

target
Object

Objekt, který method je definován.The object on which method is defined.

method
String

Název metody, pro kterou je vytvořen delegát.The name of the method for which a delegate is created.

Výjimky

Nelze vytvořit instanci abstraktní třídy, nebo byl tento člen vyvolán s mechanismem pozdní vazby.Cannot create an instance of an abstract class, or this member was invoked with a late-binding mechanism.

Poznámky

Tento konstruktor nelze použít v kódu aplikace.This constructor cannot be used in application code. Chcete-li vytvořit delegáta zadáním názvu metody instance, použijte přetížení Delegate.CreateDelegate metody, která určuje název metody a cílový objekt.To create a delegate by specifying the name of an instance method, use an overload of the Delegate.CreateDelegate method that specifies a method name and a target object. Například Delegate.CreateDelegate(Type, Object, String) přetížení metody vytvoří delegáta pro metodu instance se zadaným názvem.For example, the Delegate.CreateDelegate(Type, Object, String) method overload creates a delegate for an instance method with a specified name.

Platí pro

MulticastDelegate(Type, String)

Inicializuje novou instanci MulticastDelegate třídy.Initializes a new instance of the MulticastDelegate class.

protected:
 MulticastDelegate(Type ^ target, System::String ^ method);
protected MulticastDelegate (Type target, string method);
new MulticastDelegate : Type * string -> MulticastDelegate
Protected Sub New (target As Type, method As String)

Parametry

target
Type

Typ objektu, který method je definován.The type of object on which method is defined.

method
String

Název statické metody, pro kterou je vytvořen delegát.The name of the static method for which a delegate is created.

Výjimky

Nelze vytvořit instanci abstraktní třídy, nebo byl tento člen vyvolán s mechanismem pozdní vazby.Cannot create an instance of an abstract class, or this member was invoked with a late-binding mechanism.

Poznámky

Tento konstruktor nelze použít v kódu aplikace.This constructor cannot be used in application code. Chcete-li vytvořit delegáta zadáním názvu statické metody, použijte přetížení Delegate.CreateDelegate metody, která určuje název metody, ale neurčuje cílový objekt.To create a delegate by specifying the name of a static method, use an overload of the Delegate.CreateDelegate method that specifies a method name but does not specify a target object. Například Delegate.CreateDelegate(Type, Type, String) přetížení metody vytvoří statický delegát pro metodu se zadaným názvem.For example, the Delegate.CreateDelegate(Type, Type, String) method overload creates a static delegate for a method with a specified name.

Platí pro