MulticastDelegate.GetMethodImpl MulticastDelegate.GetMethodImpl MulticastDelegate.GetMethodImpl MulticastDelegate.GetMethodImpl Method

Definice

Vrátí statickou metodu reprezentovanou aktuálním MulticastDelegate.Returns a static method represented by the current MulticastDelegate.

protected:
 override System::Reflection::MethodInfo ^ GetMethodImpl();
protected override System.Reflection.MethodInfo GetMethodImpl ();
override this.GetMethodImpl : unit -> System.Reflection.MethodInfo
Protected Overrides Function GetMethodImpl () As MethodInfo

Návraty

Statická metoda reprezentovaná aktuálním MulticastDelegate.A static method represented by the current MulticastDelegate.

Poznámky

MulticastDelegate Pokud představuje více metod, je vrácena pouze jedna metoda.If the MulticastDelegate represents multiple methods, only one method is returned.

Platí pro