SocketPermissionAttribute.Port Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví číslo portu, který je přidružen k tomuto SocketPermissionAttribute.

public:
 property System::String ^ Port { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Port { get; set; }
member this.Port : string with get, set
Public Property Port As String

Hodnota vlastnosti

String

Řetězec obsahující číslo portu, které je přidruženo k této instanci SocketPermissionAttribute.

Výjimky

Vlastnost Port je null při pokusu o nastavení hodnoty. Pokud chcete zadat více než jeden port, použijte příkaz deklarace dalšího atributu.

Poznámky

Tato vlastnost je jednou zápis a určuje číslo portu, na který se toto oprávnění vztahuje. Platné hodnoty jsou celé číslo zakódované řetězcem nebo řetězec All.

Platí pro