UploadValuesCompletedEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu UploadValuesCompleted , která bude zpracovávat událost WebClient.

public delegate void UploadValuesCompletedEventHandler(System::Object ^ sender, UploadValuesCompletedEventArgs ^ e);
public delegate void UploadValuesCompletedEventHandler(object sender, UploadValuesCompletedEventArgs e);
type UploadValuesCompletedEventHandler = delegate of obj * UploadValuesCompletedEventArgs -> unit
Public Delegate Sub UploadValuesCompletedEventHandler(sender As Object, e As UploadValuesCompletedEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj události

Poznámky

Při vytváření delegáta UploadValuesCompletedEventHandler identifikujete metodu, která bude zpracovávat událost. Pokud chcete událost přidružit k obslužné rutině události, přidejte do události instanci delegáta. Obslužná rutina události je volána při každém výskytu události, dokud neodeberete delegáta. Další informace o delegátech obslužné rutiny událostí najdete v tématu Zpracování a vyvolávání událostí.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získá objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.

Platí pro