WebPermission.AcceptList Vlastnost

Definice

Tato vlastnost vrací výčet jediného přijetí oprávnění, které drží WebPermission . Možné typy objektů obsažené ve vráceném výčtu jsou String a Regex .

public:
 property System::Collections::IEnumerator ^ AcceptList { System::Collections::IEnumerator ^ get(); };
public System.Collections.IEnumerator AcceptList { get; }
member this.AcceptList : System.Collections.IEnumerator
Public ReadOnly Property AcceptList As IEnumerator

Hodnota vlastnosti

IEnumerator

IEnumeratorRozhraní, které obsahuje oprávnění přijmout.

Příklady

Následující příklad vytiskne adresy URL v konzole nástroje AcceptList .

// Get all URI's with Accept permission.
IEnumerator^ myEnum1 = myWebPermission1->AcceptList;
Console::WriteLine( "\n\nThe URIs with Accept permission are :\n" );
while ( myEnum1->MoveNext() )
{
   Console::WriteLine( "\tThe URI is : {0}", myEnum1->Current );
}
 
// Get all URI's with Accept permission.  
IEnumerator myEnum1 = myWebPermission1.AcceptList;
Console.WriteLine("\n\nThe URIs with Accept permission are :\n");
 while (myEnum1.MoveNext())
 { Console.WriteLine("\tThe URI is : "+myEnum1.Current); }
' Get all URI's with Accept permission.  
Dim myEnum1 As IEnumerator = myWebPermission1.AcceptList
Console.WriteLine(ControlChars.Cr + ControlChars.Cr + "The URIs with Accept permission are :" + ControlChars.Cr)
While myEnum1.MoveNext()
   Console.WriteLine((ControlChars.Tab + "The URI is : " + myEnum1.Current))
End While

Poznámky

Tato vlastnost načte seznam místních prostředků povolených tímto nastavením WebPermission . Třída, ke které jste použili, WebPermission má oprávnění pouze pro příjem příchozího připojení k místním prostředkům nalezeným v tomto seznamu.

Poznámka

Do tohoto seznamu můžete přidat identifikátory URI pomocí AddPermission .

Poznámka

Kandidátný řetězec identifikátoru URI je zkontrolován na seznam relevantních regulárních výrazů ( AcceptList nebo ConnectList ) dvěma způsoby. Nejprve se v příslušném seznamu kontroluje řetězec identifikátoru URI kandidáta; v případě, že se neshoduje, je řetězec kandidátu na identifikátor URI převeden na Uri příslušný seznam a zkontrolován na něj.

Platí pro

Viz také