WebResponse.ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Metoda

Definice

Naplní SerializationInfo instanci daty, která jsou nutná k serializaci WebResponse .Populates a SerializationInfo instance with the data that is needed to serialize WebResponse.

 virtual void System.Runtime.Serialization.ISerializable.GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ serializationInfo, System::Runtime::Serialization::StreamingContext streamingContext) = System::Runtime::Serialization::ISerializable::GetObjectData;
void ISerializable.GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo serializationInfo, System.Runtime.Serialization.StreamingContext streamingContext);
abstract member System.Runtime.Serialization.ISerializable.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
override this.System.Runtime.Serialization.ISerializable.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
Sub GetObjectData (serializationInfo As SerializationInfo, streamingContext As StreamingContext) Implements ISerializable.GetObjectData

Parametry

serializationInfo
SerializationInfo

A SerializationInfo který bude obsahovat Serializovaná data pro WebResponse .A SerializationInfo that will hold the serialized data for the WebResponse.

streamingContext
StreamingContext

StreamingContextKterý obsahuje cíl serializovaného datového proudu, který je přidružen k novému WebResponse .A StreamingContext that contains the destination of the serialized stream that is associated with the new WebResponse.

Implementuje

Platí pro