WriteStreamClosedEventArgs Třída

Definice

Poskytuje data pro událost WriteStreamClosed.

public ref class WriteStreamClosedEventArgs : EventArgs
public class WriteStreamClosedEventArgs : EventArgs
type WriteStreamClosedEventArgs = class
    inherit EventArgs
Public Class WriteStreamClosedEventArgs
Inherits EventArgs
Dědičnost
WriteStreamClosedEventArgs

Konstruktory

WriteStreamClosedEventArgs()
Zastaralé.

Inicializuje novou instanci WriteStreamClosedEventArgs třídy.

Vlastnosti

Error
Zastaralé.

Získá chybovou hodnotu při zavření streamu zápisu.

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.

(Zděděno od Object)
GetType()

Type Získá aktuální instanci.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří použádnou kopii aktuálního souboru Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.

(Zděděno od Object)

Platí pro