WriteStreamClosedEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu WriteStreamClosed , která bude zpracovávat událost WebClient.

public delegate void WriteStreamClosedEventHandler(System::Object ^ sender, WriteStreamClosedEventArgs ^ e);
public delegate void WriteStreamClosedEventHandler(object sender, WriteStreamClosedEventArgs e);
type WriteStreamClosedEventHandler = delegate of obj * WriteStreamClosedEventArgs -> unit
Public Delegate Sub WriteStreamClosedEventHandler(sender As Object, e As WriteStreamClosedEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj události

e
WriteStreamClosedEventArgs

Data události

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získá objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.

Platí pro