Matrix4x4.Invert(Matrix4x4, Matrix4x4) Matrix4x4.Invert(Matrix4x4, Matrix4x4) Matrix4x4.Invert(Matrix4x4, Matrix4x4) Matrix4x4.Invert(Matrix4x4, Matrix4x4) Method

Definice

Invertuje určená matrix. Inverts the specified matrix. Návratová hodnota označuje, zda je operace úspěšná. The return value indicates whether the operation succeeded.

public:
 static bool Invert(System::Numerics::Matrix4x4 matrix, [Runtime::InteropServices::Out] System::Numerics::Matrix4x4 % result);
public static bool Invert (System.Numerics.Matrix4x4 matrix, out System.Numerics.Matrix4x4 result);
static member Invert : System.Numerics.Matrix4x4 *  -> bool
Public Shared Function Invert (matrix As Matrix4x4, ByRef result As Matrix4x4) As Boolean

Parametry

matrix
Matrix4x4 Matrix4x4 Matrix4x4 Matrix4x4

Matice k invertování. The matrix to invert.

result
Matrix4x4 Matrix4x4 Matrix4x4 Matrix4x4

Po návratu tato metoda obsahuje obrácenou matice, pokud je operace úspěšná. When this method returns, contains the inverted matrix if the operation succeeded.

Návraty

true Pokud matrix úspěšně převeden; jinak false. true if matrix was converted successfully; otherwise, false.

Applies to: