Matrix4x4.Lerp(Matrix4x4, Matrix4x4, Single) Matrix4x4.Lerp(Matrix4x4, Matrix4x4, Single) Matrix4x4.Lerp(Matrix4x4, Matrix4x4, Single) Matrix4x4.Lerp(Matrix4x4, Matrix4x4, Single) Method

Definice

Provádí lineární interpolace z jedné matrice druhý matici na základě hodnoty, který určuje váhu druhý matice. Performs a linear interpolation from one matrix to a second matrix based on a value that specifies the weighting of the second matrix.

public:
 static System::Numerics::Matrix4x4 Lerp(System::Numerics::Matrix4x4 matrix1, System::Numerics::Matrix4x4 matrix2, float amount);
public static System.Numerics.Matrix4x4 Lerp (System.Numerics.Matrix4x4 matrix1, System.Numerics.Matrix4x4 matrix2, float amount);
static member Lerp : System.Numerics.Matrix4x4 * System.Numerics.Matrix4x4 * single -> System.Numerics.Matrix4x4
Public Shared Function Lerp (matrix1 As Matrix4x4, matrix2 As Matrix4x4, amount As Single) As Matrix4x4

Parametry

matrix1
Matrix4x4 Matrix4x4 Matrix4x4 Matrix4x4

První matice. The first matrix.

matrix2
Matrix4x4 Matrix4x4 Matrix4x4 Matrix4x4

Druhý matice. The second matrix.

amount
Single Single Single Single

Relativní váhu z matrix2. The relative weighting of matrix2.

Návraty

Interpolované matice. The interpolated matrix.

Applies to: