Plane.D Plane.D Plane.D Plane.D Field

Definice

Vzdálenost roviny podél jeho normální z původního zdroje. The distance of the plane along its normal from the origin.

public: float D;
public float D;
val mutable D : single
Public D As Single 

Hodnota pole

Applies to: