Quaternion.Addition(Quaternion, Quaternion) Quaternion.Addition(Quaternion, Quaternion) Quaternion.Addition(Quaternion, Quaternion) Quaternion.Addition(Quaternion, Quaternion) Operator

Definice

Přidá každý prvek v jedné quaternion pomocí svého odpovídajícího prvku v druhé quaternion. Adds each element in one quaternion with its corresponding element in a second quaternion.

public:
 static System::Numerics::Quaternion operator +(System::Numerics::Quaternion value1, System::Numerics::Quaternion value2);
public static System.Numerics.Quaternion operator + (System.Numerics.Quaternion value1, System.Numerics.Quaternion value2);
static member ( + ) : System.Numerics.Quaternion * System.Numerics.Quaternion -> System.Numerics.Quaternion
Public Shared Operator + (value1 As Quaternion, value2 As Quaternion) As Quaternion

Parametry

value1
Quaternion Quaternion Quaternion Quaternion

První quaternion. The first quaternion.

value2
Quaternion Quaternion Quaternion Quaternion

Druhý quaternion. The second quaternion.

Návraty

Quaternion, který obsahuje sečtené hodnoty value1 a value2. The quaternion that contains the summed values of value1 and value2.

Poznámky

Addition Metoda definuje operaton operátor sčítání pro Quaternion objekty.The Addition method defines the operaton of the addition operator for Quaternion objects.

Applies to: