Quaternion.Equality(Quaternion, Quaternion) Quaternion.Equality(Quaternion, Quaternion) Quaternion.Equality(Quaternion, Quaternion) Quaternion.Equality(Quaternion, Quaternion) Operator

Definice

Vrátí hodnotu určující, zda jsou dva kvaternionů stejné. Returns a value that indicates whether two quaternions are equal.

public:
 static bool operator ==(System::Numerics::Quaternion value1, System::Numerics::Quaternion value2);
public static bool operator == (System.Numerics.Quaternion value1, System.Numerics.Quaternion value2);
static member ( = ) : System.Numerics.Quaternion * System.Numerics.Quaternion -> bool
Public Shared Operator == (value1 As Quaternion, value2 As Quaternion) As Boolean

Parametry

value1
Quaternion Quaternion Quaternion Quaternion

První quaternion k porovnání. The first quaternion to compare.

value2
Quaternion Quaternion Quaternion Quaternion

Druhý quaternion k porovnání. The second quaternion to compare.

Návraty

true Pokud jsou si rovny; dvě kvaternionů v opačném případě false. true if the two quaternions are equal; otherwise, false.

Poznámky

Dvě kvaternionů jsou si rovny, pokud každý z jejich odpovídajících komponent rovná.Two quaternions are equal if each of their corresponding components is equal.

Equality Metoda definuje operaci operátor rovnosti pro Quaternion objekty.The Equality method defines the operation of the equality operator for Quaternion objects.

Applies to: