Vector<T>.Explicit Vector<T>.Explicit Vector<T>.Explicit Vector<T>.Explicit Operator

Definice

Přetížení

Explicit(Vector<T> to Vector<UInt64>) Explicit(Vector<T> to Vector<UInt64>) Explicit(Vector<T> to Vector<UInt64>) Explicit(Vector<T> to Vector<UInt64>)

Opětovně interpretuje objekt bity zadané vektoru vektor typu UInt64. Reinterprets the bits of the specified vector into a vector of type UInt64.

Explicit(Vector<T> to Vector<UInt32>) Explicit(Vector<T> to Vector<UInt32>) Explicit(Vector<T> to Vector<UInt32>) Explicit(Vector<T> to Vector<UInt32>)

Opětovně interpretuje objekt bity zadané vektoru vektor typu UInt32. Reinterprets the bits of the specified vector into a vector of type UInt32.

Explicit(Vector<T> to Vector<UInt16>) Explicit(Vector<T> to Vector<UInt16>) Explicit(Vector<T> to Vector<UInt16>) Explicit(Vector<T> to Vector<UInt16>)

Opětovně interpretuje objekt bity zadané vektoru vektor typu UInt16. Reinterprets the bits of the specified vector into a vector of type UInt16.

Explicit(Vector<T> to Vector<Single>) Explicit(Vector<T> to Vector<Single>) Explicit(Vector<T> to Vector<Single>) Explicit(Vector<T> to Vector<Single>)

Opětovně interpretuje objekt bity zadané vektoru vektor typu Single. Reinterprets the bits of the specified vector into a vector of type Single.

Explicit(Vector<T> to Vector<SByte>) Explicit(Vector<T> to Vector<SByte>) Explicit(Vector<T> to Vector<SByte>) Explicit(Vector<T> to Vector<SByte>)

Opětovně interpretuje objekt bity zadané vektoru vektor typu SByte. Reinterprets the bits of the specified vector into a vector of type SByte.

Explicit(Vector<T> to Vector<Double>) Explicit(Vector<T> to Vector<Double>) Explicit(Vector<T> to Vector<Double>) Explicit(Vector<T> to Vector<Double>)

Opětovně interpretuje objekt bity zadané vektoru vektor typu Double. Reinterprets the bits of the specified vector into a vector of type Double.

Explicit(Vector<T> to Vector<Int32>) Explicit(Vector<T> to Vector<Int32>) Explicit(Vector<T> to Vector<Int32>) Explicit(Vector<T> to Vector<Int32>)

Opětovně interpretuje objekt bity zadané vektoru vektor typu Int32. Reinterprets the bits of the specified vector into a vector of type Int32.

Explicit(Vector<T> to Vector<Int16>) Explicit(Vector<T> to Vector<Int16>) Explicit(Vector<T> to Vector<Int16>) Explicit(Vector<T> to Vector<Int16>)

Opětovně interpretuje objekt bity zadané vektoru vektor typu Int16. Reinterprets the bits of the specified vector into a vector of type Int16.

Explicit(Vector<T> to Vector<Byte>) Explicit(Vector<T> to Vector<Byte>) Explicit(Vector<T> to Vector<Byte>) Explicit(Vector<T> to Vector<Byte>)

Opětovně interpretuje objekt bity zadané vektoru vektor typu Byte. Reinterprets the bits of the specified vector into a vector of type Byte.

Explicit(Vector<T> to Vector<Int64>) Explicit(Vector<T> to Vector<Int64>) Explicit(Vector<T> to Vector<Int64>) Explicit(Vector<T> to Vector<Int64>)

Opětovně interpretuje objekt bity zadané vektoru vektor typu Int64. Reinterprets the bits of the specified vector into a vector of type Int64.

Explicit(Vector<T> to Vector<UInt64>) Explicit(Vector<T> to Vector<UInt64>) Explicit(Vector<T> to Vector<UInt64>) Explicit(Vector<T> to Vector<UInt64>)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Opětovně interpretuje objekt bity zadané vektoru vektor typu UInt64. Reinterprets the bits of the specified vector into a vector of type UInt64.

public:
 static explicit operator System::Numerics::Vector<System::UInt64>(System::Numerics::Vector<T> value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator System.Numerics.Vector<ulong> (System.Numerics.Vector<T> value);
static member op_Explicit : System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> -> System.Numerics.Vector<uint64>
Public Shared Narrowing Operator CType (value As Vector(Of T)) As Vector(Of ULong)

Parametry

value
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Vektor do reinterpret. The vector to reinterpret.

Návraty

Znovu interpretovaný vektoru. The reinterpreted vector.

Poznámky

Explicit Operátor definuje zužující převod; vyžaduje operátor přetypování (v jazyce C#) nebo metodu převodu (v jazyce Visual Basic).The Explicit operator defines a narrowing conversion; it requires a casting operator (in C#) or a conversion method (in Visual Basic).

Explicit(Vector<T> to Vector<UInt32>) Explicit(Vector<T> to Vector<UInt32>) Explicit(Vector<T> to Vector<UInt32>) Explicit(Vector<T> to Vector<UInt32>)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Opětovně interpretuje objekt bity zadané vektoru vektor typu UInt32. Reinterprets the bits of the specified vector into a vector of type UInt32.

public:
 static explicit operator System::Numerics::Vector<System::UInt32>(System::Numerics::Vector<T> value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator System.Numerics.Vector<uint> (System.Numerics.Vector<T> value);
static member op_Explicit : System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> -> System.Numerics.Vector<uint32>
Public Shared Narrowing Operator CType (value As Vector(Of T)) As Vector(Of UInteger)

Parametry

value
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Vektor do reinterpret. The vector to reinterpret.

Návraty

Znovu interpretovaný vektoru. The reinterpreted vector.

Poznámky

Explicit Operátor definuje zužující převod; vyžaduje operátor přetypování (v jazyce C#) nebo metodu převodu (v jazyce Visual Basic).The Explicit operator defines a narrowing conversion; it requires a casting operator (in C#) or a conversion method (in Visual Basic).

Explicit(Vector<T> to Vector<UInt16>) Explicit(Vector<T> to Vector<UInt16>) Explicit(Vector<T> to Vector<UInt16>) Explicit(Vector<T> to Vector<UInt16>)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Opětovně interpretuje objekt bity zadané vektoru vektor typu UInt16. Reinterprets the bits of the specified vector into a vector of type UInt16.

public:
 static explicit operator System::Numerics::Vector<System::UInt16>(System::Numerics::Vector<T> value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator System.Numerics.Vector<ushort> (System.Numerics.Vector<T> value);
static member op_Explicit : System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> -> System.Numerics.Vector<uint16>
Public Shared Narrowing Operator CType (value As Vector(Of T)) As Vector(Of UShort)

Parametry

value
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Vektor do reinterpret. The vector to reinterpret.

Návraty

Znovu interpretovaný vektoru. The reinterpreted vector.

Poznámky

Explicit Operátor definuje zužující převod; vyžaduje operátor přetypování (v jazyce C#) nebo metodu převodu (v jazyce Visual Basic).The Explicit operator defines a narrowing conversion; it requires a casting operator (in C#) or a conversion method (in Visual Basic).

Explicit(Vector<T> to Vector<Single>) Explicit(Vector<T> to Vector<Single>) Explicit(Vector<T> to Vector<Single>) Explicit(Vector<T> to Vector<Single>)

Opětovně interpretuje objekt bity zadané vektoru vektor typu Single. Reinterprets the bits of the specified vector into a vector of type Single.

public:
 static explicit operator System::Numerics::Vector<float>(System::Numerics::Vector<T> value);
public static explicit operator System.Numerics.Vector<float> (System.Numerics.Vector<T> value);
static member op_Explicit : System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> -> System.Numerics.Vector<single>
Public Shared Narrowing Operator CType (value As Vector(Of T)) As Vector(Of Single)

Parametry

value
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Vektor do reinterpret. The vector to reinterpret.

Návraty

Znovu interpretovaný vektoru. The reinterpreted vector.

Poznámky

Explicit Operátor definuje zužující převod; vyžaduje operátor přetypování (v jazyce C#) nebo metodu převodu (v jazyce Visual Basic).The Explicit operator defines a narrowing conversion; it requires a casting operator (in C#) or a conversion method (in Visual Basic).

Explicit(Vector<T> to Vector<SByte>) Explicit(Vector<T> to Vector<SByte>) Explicit(Vector<T> to Vector<SByte>) Explicit(Vector<T> to Vector<SByte>)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Opětovně interpretuje objekt bity zadané vektoru vektor typu SByte. Reinterprets the bits of the specified vector into a vector of type SByte.

public:
 static explicit operator System::Numerics::Vector<System::SByte>(System::Numerics::Vector<T> value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator System.Numerics.Vector<sbyte> (System.Numerics.Vector<T> value);
static member op_Explicit : System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> -> System.Numerics.Vector<sbyte>
Public Shared Narrowing Operator CType (value As Vector(Of T)) As Vector(Of SByte)

Parametry

value
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Vektor do reinterpret. The vector to reinterpret.

Návraty

Znovu interpretovaný vektoru. The reinterpreted vector.

Poznámky

Explicit Operátor definuje zužující převod; vyžaduje operátor přetypování (v jazyce C#) nebo metodu převodu (v jazyce Visual Basic).The Explicit operator defines a narrowing conversion; it requires a casting operator (in C#) or a conversion method (in Visual Basic).

Explicit(Vector<T> to Vector<Double>) Explicit(Vector<T> to Vector<Double>) Explicit(Vector<T> to Vector<Double>) Explicit(Vector<T> to Vector<Double>)

Opětovně interpretuje objekt bity zadané vektoru vektor typu Double. Reinterprets the bits of the specified vector into a vector of type Double.

public:
 static explicit operator System::Numerics::Vector<double>(System::Numerics::Vector<T> value);
public static explicit operator System.Numerics.Vector<double> (System.Numerics.Vector<T> value);
static member op_Explicit : System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> -> System.Numerics.Vector<double>
Public Shared Narrowing Operator CType (value As Vector(Of T)) As Vector(Of Double)

Parametry

value
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Vektor do reinterpret. The vector to reinterpret.

Návraty

Znovu interpretovaný vektoru. The reinterpreted vector.

Poznámky

Explicit Operátor definuje zužující převod; vyžaduje operátor přetypování (v jazyce C#) nebo metodu převodu (v jazyce Visual Basic).The Explicit operator defines a narrowing conversion; it requires a casting operator (in C#) or a conversion method (in Visual Basic).

Explicit(Vector<T> to Vector<Int32>) Explicit(Vector<T> to Vector<Int32>) Explicit(Vector<T> to Vector<Int32>) Explicit(Vector<T> to Vector<Int32>)

Opětovně interpretuje objekt bity zadané vektoru vektor typu Int32. Reinterprets the bits of the specified vector into a vector of type Int32.

public:
 static explicit operator System::Numerics::Vector<int>(System::Numerics::Vector<T> value);
public static explicit operator System.Numerics.Vector<int> (System.Numerics.Vector<T> value);
static member op_Explicit : System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> -> System.Numerics.Vector<int>
Public Shared Narrowing Operator CType (value As Vector(Of T)) As Vector(Of Integer)

Parametry

value
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Vektor do reinterpret. The vector to reinterpret.

Návraty

Znovu interpretovaný vektoru. The reinterpreted vector.

Poznámky

Explicit Operátor definuje zužující převod; vyžaduje operátor přetypování (v jazyce C#) nebo metodu převodu (v jazyce Visual Basic).The Explicit operator defines a narrowing conversion; it requires a casting operator (in C#) or a conversion method (in Visual Basic).

Explicit(Vector<T> to Vector<Int16>) Explicit(Vector<T> to Vector<Int16>) Explicit(Vector<T> to Vector<Int16>) Explicit(Vector<T> to Vector<Int16>)

Opětovně interpretuje objekt bity zadané vektoru vektor typu Int16. Reinterprets the bits of the specified vector into a vector of type Int16.

public:
 static explicit operator System::Numerics::Vector<short>(System::Numerics::Vector<T> value);
public static explicit operator System.Numerics.Vector<short> (System.Numerics.Vector<T> value);
static member op_Explicit : System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> -> System.Numerics.Vector<int16>
Public Shared Narrowing Operator CType (value As Vector(Of T)) As Vector(Of Short)

Parametry

value
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Vektor do reinterpret. The vector to reinterpret.

Návraty

Znovu interpretovaný vektoru. The reinterpreted vector.

Poznámky

Explicit Operátor definuje zužující převod; vyžaduje operátor přetypování (v jazyce C#) nebo metodu převodu (v jazyce Visual Basic).The Explicit operator defines a narrowing conversion; it requires a casting operator (in C#) or a conversion method (in Visual Basic).

Explicit(Vector<T> to Vector<Byte>) Explicit(Vector<T> to Vector<Byte>) Explicit(Vector<T> to Vector<Byte>) Explicit(Vector<T> to Vector<Byte>)

Opětovně interpretuje objekt bity zadané vektoru vektor typu Byte. Reinterprets the bits of the specified vector into a vector of type Byte.

public:
 static explicit operator System::Numerics::Vector<System::Byte>(System::Numerics::Vector<T> value);
public static explicit operator System.Numerics.Vector<byte> (System.Numerics.Vector<T> value);
static member op_Explicit : System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> -> System.Numerics.Vector<byte>
Public Shared Narrowing Operator CType (value As Vector(Of T)) As Vector(Of Byte)

Parametry

value
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Vektor do reinterpret. The vector to reinterpret.

Návraty

Znovu interpretovaný vektoru. The reinterpreted vector.

Poznámky

Explicit Operátor definuje zužující převod; vyžaduje operátor přetypování (v jazyce C#) nebo metodu převodu (v jazyce Visual Basic).The Explicit operator defines a narrowing conversion; it requires a casting operator (in C#) or a conversion method (in Visual Basic).

Explicit(Vector<T> to Vector<Int64>) Explicit(Vector<T> to Vector<Int64>) Explicit(Vector<T> to Vector<Int64>) Explicit(Vector<T> to Vector<Int64>)

Opětovně interpretuje objekt bity zadané vektoru vektor typu Int64. Reinterprets the bits of the specified vector into a vector of type Int64.

public:
 static explicit operator System::Numerics::Vector<long>(System::Numerics::Vector<T> value);
public static explicit operator System.Numerics.Vector<long> (System.Numerics.Vector<T> value);
static member op_Explicit : System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> -> System.Numerics.Vector<int64>
Public Shared Narrowing Operator CType (value As Vector(Of T)) As Vector(Of Long)

Parametry

value
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Vektor do reinterpret. The vector to reinterpret.

Návraty

Znovu interpretovaný vektoru. The reinterpreted vector.

Poznámky

Explicit Operátor definuje zužující převod; vyžaduje operátor přetypování (v jazyce C#) nebo metodu převodu (v jazyce Visual Basic).The Explicit operator defines a narrowing conversion; it requires a casting operator (in C#) or a conversion method (in Visual Basic).

Applies to: