Vector.GreaterThanOrEqual Vector.GreaterThanOrEqual Vector.GreaterThanOrEqual Vector.GreaterThanOrEqual Method

Definice

Přetížení

GreaterThanOrEqual(Vector<Single>, Vector<Single>) GreaterThanOrEqual(Vector<Single>, Vector<Single>) GreaterThanOrEqual(Vector<Single>, Vector<Single>) GreaterThanOrEqual(Vector<Single>, Vector<Single>)

Vrátí nové integrální vektor, jehož prvky signál, zda jsou větší než nebo rovna hodnotě jejich odpovídající elementy ve vektoru jednoduchou přesnost s plovoucí desetinnou čárkou druhý prvků ve vektoru jeden. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one vector are greater than or equal to their corresponding elements in the single-precision floating-point second vector.

GreaterThanOrEqual(Vector<Int64>, Vector<Int64>) GreaterThanOrEqual(Vector<Int64>, Vector<Int64>) GreaterThanOrEqual(Vector<Int64>, Vector<Int64>) GreaterThanOrEqual(Vector<Int64>, Vector<Int64>)

Vrátí nové vektoru dlouhé celé číslo, jejíž prvky signál, zda jsou elementy ve vektoru jeden dlouhé celé číslo větší než nebo rovna hodnotě jejich odpovídající elementy ve druhém vektoru dlouhé celé číslo. Returns a new long integer vector whose elements signal whether the elements in one long integer vector are greater than or equal to their corresponding elements in the second long integer vector.

GreaterThanOrEqual(Vector<Int32>, Vector<Int32>) GreaterThanOrEqual(Vector<Int32>, Vector<Int32>) GreaterThanOrEqual(Vector<Int32>, Vector<Int32>) GreaterThanOrEqual(Vector<Int32>, Vector<Int32>)

Vrátí nové integrální vektor, jehož prvky signál, zda jsou elementy v jedné integrální vektoru větší než nebo rovna hodnotě jejich odpovídající elementy ve druhém integrální vektoru. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one integral vector are greater than or equal to their corresponding elements in the second integral vector.

GreaterThanOrEqual(Vector<Double>, Vector<Double>) GreaterThanOrEqual(Vector<Double>, Vector<Double>) GreaterThanOrEqual(Vector<Double>, Vector<Double>) GreaterThanOrEqual(Vector<Double>, Vector<Double>)

Vrátí nové integrální vektor, jehož prvky signál, zda jsou větší než nebo rovna hodnotě jejich odpovídající elementy ve druhé dvojité přesnosti s plovoucí desetinnou čárkou vektoru prvků ve vektoru jeden. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one vector are greater than or equal to their corresponding elements in the second double-precision floating-point vector.

GreaterThanOrEqual<T>(Vector<T>, Vector<T>) GreaterThanOrEqual<T>(Vector<T>, Vector<T>) GreaterThanOrEqual<T>(Vector<T>, Vector<T>) GreaterThanOrEqual<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí nový vektor, jehož prvky signál, zda jsou elementy ve vektoru jednoho zadaného typu větší než nebo rovna hodnotě jejich odpovídající elementy ve druhém vektoru stejného typu. Returns a new vector whose elements signal whether the elements in one vector of a specified type are greater than or equal to their corresponding elements in the second vector of the same type.

GreaterThanOrEqual(Vector<Single>, Vector<Single>) GreaterThanOrEqual(Vector<Single>, Vector<Single>) GreaterThanOrEqual(Vector<Single>, Vector<Single>) GreaterThanOrEqual(Vector<Single>, Vector<Single>)

Vrátí nové integrální vektor, jehož prvky signál, zda jsou větší než nebo rovna hodnotě jejich odpovídající elementy ve vektoru jednoduchou přesnost s plovoucí desetinnou čárkou druhý prvků ve vektoru jeden. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one vector are greater than or equal to their corresponding elements in the single-precision floating-point second vector.

public:
 static System::Numerics::Vector<int> GreaterThanOrEqual(System::Numerics::Vector<float> left, System::Numerics::Vector<float> right);
public static System.Numerics.Vector<int> GreaterThanOrEqual (System.Numerics.Vector<float> left, System.Numerics.Vector<float> right);
static member GreaterThanOrEqual : System.Numerics.Vector<single> * System.Numerics.Vector<single> -> System.Numerics.Vector<int>
Public Shared Function GreaterThanOrEqual (left As Vector(Of Single), right As Vector(Of Single)) As Vector(Of Integer)

Parametry

left
Vector<Single>

Prvnímu vektoru k porovnání. The first vector to compare.

right
Vector<Single>

Druhý vektor k porovnání. The second vector to compare.

Návraty

Výsledný integrální vektoru. The resulting integral vector.

GreaterThanOrEqual(Vector<Int64>, Vector<Int64>) GreaterThanOrEqual(Vector<Int64>, Vector<Int64>) GreaterThanOrEqual(Vector<Int64>, Vector<Int64>) GreaterThanOrEqual(Vector<Int64>, Vector<Int64>)

Vrátí nové vektoru dlouhé celé číslo, jejíž prvky signál, zda jsou elementy ve vektoru jeden dlouhé celé číslo větší než nebo rovna hodnotě jejich odpovídající elementy ve druhém vektoru dlouhé celé číslo. Returns a new long integer vector whose elements signal whether the elements in one long integer vector are greater than or equal to their corresponding elements in the second long integer vector.

public:
 static System::Numerics::Vector<long> GreaterThanOrEqual(System::Numerics::Vector<long> left, System::Numerics::Vector<long> right);
public static System.Numerics.Vector<long> GreaterThanOrEqual (System.Numerics.Vector<long> left, System.Numerics.Vector<long> right);
static member GreaterThanOrEqual : System.Numerics.Vector<int64> * System.Numerics.Vector<int64> -> System.Numerics.Vector<int64>
Public Shared Function GreaterThanOrEqual (left As Vector(Of Long), right As Vector(Of Long)) As Vector(Of Long)

Parametry

left
Vector<Int64>

Prvnímu vektoru k porovnání. The first vector to compare.

right
Vector<Int64>

Druhý vektor k porovnání. The second vector to compare.

Návraty

Výsledný vektor dlouhé celé číslo. The resulting long integer vector.

GreaterThanOrEqual(Vector<Int32>, Vector<Int32>) GreaterThanOrEqual(Vector<Int32>, Vector<Int32>) GreaterThanOrEqual(Vector<Int32>, Vector<Int32>) GreaterThanOrEqual(Vector<Int32>, Vector<Int32>)

Vrátí nové integrální vektor, jehož prvky signál, zda jsou elementy v jedné integrální vektoru větší než nebo rovna hodnotě jejich odpovídající elementy ve druhém integrální vektoru. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one integral vector are greater than or equal to their corresponding elements in the second integral vector.

public:
 static System::Numerics::Vector<int> GreaterThanOrEqual(System::Numerics::Vector<int> left, System::Numerics::Vector<int> right);
public static System.Numerics.Vector<int> GreaterThanOrEqual (System.Numerics.Vector<int> left, System.Numerics.Vector<int> right);
static member GreaterThanOrEqual : System.Numerics.Vector<int> * System.Numerics.Vector<int> -> System.Numerics.Vector<int>
Public Shared Function GreaterThanOrEqual (left As Vector(Of Integer), right As Vector(Of Integer)) As Vector(Of Integer)

Parametry

left
Vector<Int32>

Prvnímu vektoru k porovnání. The first vector to compare.

right
Vector<Int32>

Druhý vektor k porovnání. The second vector to compare.

Návraty

Výsledný integrální vektoru. The resulting integral vector.

GreaterThanOrEqual(Vector<Double>, Vector<Double>) GreaterThanOrEqual(Vector<Double>, Vector<Double>) GreaterThanOrEqual(Vector<Double>, Vector<Double>) GreaterThanOrEqual(Vector<Double>, Vector<Double>)

Vrátí nové integrální vektor, jehož prvky signál, zda jsou větší než nebo rovna hodnotě jejich odpovídající elementy ve druhé dvojité přesnosti s plovoucí desetinnou čárkou vektoru prvků ve vektoru jeden. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one vector are greater than or equal to their corresponding elements in the second double-precision floating-point vector.

public:
 static System::Numerics::Vector<long> GreaterThanOrEqual(System::Numerics::Vector<double> left, System::Numerics::Vector<double> right);
public static System.Numerics.Vector<long> GreaterThanOrEqual (System.Numerics.Vector<double> left, System.Numerics.Vector<double> right);
static member GreaterThanOrEqual : System.Numerics.Vector<double> * System.Numerics.Vector<double> -> System.Numerics.Vector<int64>
Public Shared Function GreaterThanOrEqual (left As Vector(Of Double), right As Vector(Of Double)) As Vector(Of Long)

Parametry

left
Vector<Double>

Prvnímu vektoru k porovnání. The first vector to compare.

right
Vector<Double>

Druhý vektor k porovnání. The second vector to compare.

Návraty

Výsledný integrální vektoru. The resulting integral vector.

GreaterThanOrEqual<T>(Vector<T>, Vector<T>) GreaterThanOrEqual<T>(Vector<T>, Vector<T>) GreaterThanOrEqual<T>(Vector<T>, Vector<T>) GreaterThanOrEqual<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí nový vektor, jehož prvky signál, zda jsou elementy ve vektoru jednoho zadaného typu větší než nebo rovna hodnotě jejich odpovídající elementy ve druhém vektoru stejného typu. Returns a new vector whose elements signal whether the elements in one vector of a specified type are greater than or equal to their corresponding elements in the second vector of the same type.

public:
generic <typename T>
 where T : value class static System::Numerics::Vector<T> GreaterThanOrEqual(System::Numerics::Vector<T> left, System::Numerics::Vector<T> right);
public static System.Numerics.Vector<T> GreaterThanOrEqual<T> (System.Numerics.Vector<T> left, System.Numerics.Vector<T> right) where T : struct;
static member GreaterThanOrEqual : System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> * System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> -> System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> (requires 'T : struct)
Public Shared Function GreaterThanOrEqual(Of T As Structure) (left As Vector(Of T), right As Vector(Of T)) As Vector(Of T)

Parametry typu

T

Typ vektoru. The vector type. T může být jakýkoli primitivní číselný typ. T can be any primitive numeric type.

Parametry

left
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Prvnímu vektoru k porovnání. The first vector to compare.

right
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Druhý vektor k porovnání. The second vector to compare.

Návraty

Výsledný vektoru. The resulting vector.

Applies to: