Vector.LessThan Vector.LessThan Vector.LessThan Vector.LessThan Method

Definice

Přetížení

LessThan(Vector<Double>, Vector<Double>) LessThan(Vector<Double>, Vector<Double>) LessThan(Vector<Double>, Vector<Double>) LessThan(Vector<Double>, Vector<Double>)

Vrátí nové integrální vektor, jehož prvky signalizovat, jestli prvků v jedné dvojité přesnosti s plovoucí desetinnou čárkou vektoru je nižší než jejich odpovídající elementy ve druhé vektoru dvojité přesnosti s plovoucí desetinnou čárkou. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one double-precision floating-point vector are less than their corresponding elements in a second double-precision floating-point vector.

LessThan(Vector<Int32>, Vector<Int32>) LessThan(Vector<Int32>, Vector<Int32>) LessThan(Vector<Int32>, Vector<Int32>) LessThan(Vector<Int32>, Vector<Int32>)

Vrátí nové integrální vektor, jehož prvky signalizovat, jestli prvků v jedné integrální vektoru je nižší než jejich odpovídající elementy ve druhém integrální vektoru. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one integral vector are less than their corresponding elements in a second integral vector.

LessThan(Vector<Int64>, Vector<Int64>) LessThan(Vector<Int64>, Vector<Int64>) LessThan(Vector<Int64>, Vector<Int64>) LessThan(Vector<Int64>, Vector<Int64>)

Vrátí nové vektoru dlouhé celé číslo, jejíž prvky signál, zda jsou elementy ve vektoru jedno dlouhé celé číslo menší než jejich odpovídající elementy ve druhém vektoru dlouhé celé číslo. Returns a new long integer vector whose elements signal whether the elements in one long integer vector are less than their corresponding elements in a second long integer vector.

LessThan(Vector<Single>, Vector<Single>) LessThan(Vector<Single>, Vector<Single>) LessThan(Vector<Single>, Vector<Single>) LessThan(Vector<Single>, Vector<Single>)

Vrátí nové integrální vektor, jehož prvky signál, zda jsou elementy ve vektoru jeden jednoduchou přesností menší než jejich odpovídající elementy ve druhém vektoru jednoduchou přesností. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one single-precision vector are less than their corresponding elements in a second single-precision vector.

LessThan<T>(Vector<T>, Vector<T>) LessThan<T>(Vector<T>, Vector<T>) LessThan<T>(Vector<T>, Vector<T>) LessThan<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí nový vektor zadaného typu, jehož prvky signalizovat, jestli prvků ve vektoru jeden je menší než jejich odpovídající elementy ve druhém vektoru. Returns a new vector of a specified type whose elements signal whether the elements in one vector are less than their corresponding elements in the second vector.

LessThan(Vector<Double>, Vector<Double>) LessThan(Vector<Double>, Vector<Double>) LessThan(Vector<Double>, Vector<Double>) LessThan(Vector<Double>, Vector<Double>)

Vrátí nové integrální vektor, jehož prvky signalizovat, jestli prvků v jedné dvojité přesnosti s plovoucí desetinnou čárkou vektoru je nižší než jejich odpovídající elementy ve druhé vektoru dvojité přesnosti s plovoucí desetinnou čárkou. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one double-precision floating-point vector are less than their corresponding elements in a second double-precision floating-point vector.

public:
 static System::Numerics::Vector<long> LessThan(System::Numerics::Vector<double> left, System::Numerics::Vector<double> right);
public static System.Numerics.Vector<long> LessThan (System.Numerics.Vector<double> left, System.Numerics.Vector<double> right);
static member LessThan : System.Numerics.Vector<double> * System.Numerics.Vector<double> -> System.Numerics.Vector<int64>
Public Shared Function LessThan (left As Vector(Of Double), right As Vector(Of Double)) As Vector(Of Long)

Parametry

left
Vector<Double>

Prvnímu vektoru k porovnání. The first vector to compare.

right
Vector<Double>

Druhý vektor k porovnání. The second vector to compare.

Návraty

Výsledný integrální vektoru. The resulting integral vector.

LessThan(Vector<Int32>, Vector<Int32>) LessThan(Vector<Int32>, Vector<Int32>) LessThan(Vector<Int32>, Vector<Int32>) LessThan(Vector<Int32>, Vector<Int32>)

Vrátí nové integrální vektor, jehož prvky signalizovat, jestli prvků v jedné integrální vektoru je nižší než jejich odpovídající elementy ve druhém integrální vektoru. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one integral vector are less than their corresponding elements in a second integral vector.

public:
 static System::Numerics::Vector<int> LessThan(System::Numerics::Vector<int> left, System::Numerics::Vector<int> right);
public static System.Numerics.Vector<int> LessThan (System.Numerics.Vector<int> left, System.Numerics.Vector<int> right);
static member LessThan : System.Numerics.Vector<int> * System.Numerics.Vector<int> -> System.Numerics.Vector<int>
Public Shared Function LessThan (left As Vector(Of Integer), right As Vector(Of Integer)) As Vector(Of Integer)

Parametry

left
Vector<Int32>

Prvnímu vektoru k porovnání. The first vector to compare.

right
Vector<Int32>

Druhý vektor k porovnání. The second vector to compare.

Návraty

Výsledný integrální vektoru The resulting integral vector

LessThan(Vector<Int64>, Vector<Int64>) LessThan(Vector<Int64>, Vector<Int64>) LessThan(Vector<Int64>, Vector<Int64>) LessThan(Vector<Int64>, Vector<Int64>)

Vrátí nové vektoru dlouhé celé číslo, jejíž prvky signál, zda jsou elementy ve vektoru jedno dlouhé celé číslo menší než jejich odpovídající elementy ve druhém vektoru dlouhé celé číslo. Returns a new long integer vector whose elements signal whether the elements in one long integer vector are less than their corresponding elements in a second long integer vector.

public:
 static System::Numerics::Vector<long> LessThan(System::Numerics::Vector<long> left, System::Numerics::Vector<long> right);
public static System.Numerics.Vector<long> LessThan (System.Numerics.Vector<long> left, System.Numerics.Vector<long> right);
static member LessThan : System.Numerics.Vector<int64> * System.Numerics.Vector<int64> -> System.Numerics.Vector<int64>
Public Shared Function LessThan (left As Vector(Of Long), right As Vector(Of Long)) As Vector(Of Long)

Parametry

left
Vector<Int64>

Prvnímu vektoru k porovnání. The first vector to compare.

right
Vector<Int64>

Druhý vektor k porovnání. The second vector to compare.

Návraty

Výsledný vektor dlouhé celé číslo. The resulting long integer vector.

LessThan(Vector<Single>, Vector<Single>) LessThan(Vector<Single>, Vector<Single>) LessThan(Vector<Single>, Vector<Single>) LessThan(Vector<Single>, Vector<Single>)

Vrátí nové integrální vektor, jehož prvky signál, zda jsou elementy ve vektoru jeden jednoduchou přesností menší než jejich odpovídající elementy ve druhém vektoru jednoduchou přesností. Returns a new integral vector whose elements signal whether the elements in one single-precision vector are less than their corresponding elements in a second single-precision vector.

public:
 static System::Numerics::Vector<int> LessThan(System::Numerics::Vector<float> left, System::Numerics::Vector<float> right);
public static System.Numerics.Vector<int> LessThan (System.Numerics.Vector<float> left, System.Numerics.Vector<float> right);
static member LessThan : System.Numerics.Vector<single> * System.Numerics.Vector<single> -> System.Numerics.Vector<int>
Public Shared Function LessThan (left As Vector(Of Single), right As Vector(Of Single)) As Vector(Of Integer)

Parametry

left
Vector<Single>

Prvnímu vektoru k porovnání. The first vector to compare.

right
Vector<Single>

Druhý vektor k porovnání. The second vector to compare.

Návraty

Výsledný integrální vektoru. The resulting integral vector.

LessThan<T>(Vector<T>, Vector<T>) LessThan<T>(Vector<T>, Vector<T>) LessThan<T>(Vector<T>, Vector<T>) LessThan<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí nový vektor zadaného typu, jehož prvky signalizovat, jestli prvků ve vektoru jeden je menší než jejich odpovídající elementy ve druhém vektoru. Returns a new vector of a specified type whose elements signal whether the elements in one vector are less than their corresponding elements in the second vector.

public:
generic <typename T>
 where T : value class static System::Numerics::Vector<T> LessThan(System::Numerics::Vector<T> left, System::Numerics::Vector<T> right);
public static System.Numerics.Vector<T> LessThan<T> (System.Numerics.Vector<T> left, System.Numerics.Vector<T> right) where T : struct;
static member LessThan : System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> * System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> -> System.Numerics.Vector<'T (requires 'T : struct)> (requires 'T : struct)
Public Shared Function LessThan(Of T As Structure) (left As Vector(Of T), right As Vector(Of T)) As Vector(Of T)

Parametry typu

T

Typ vektoru. The vector type. T může být jakýkoli primitivní číselný typ. T can be any primitive numeric type.

Parametry

left
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Prvnímu vektoru k porovnání. The first vector to compare.

right
Vector<T> Vector<T> Vector<T> Vector<T>

Druhý vektor k porovnání. The second vector to compare.

Návraty

Výsledný vektoru. The resulting vector.

Applies to: