Vector2.Equality(Vector2, Vector2) Vector2.Equality(Vector2, Vector2) Vector2.Equality(Vector2, Vector2) Vector2.Equality(Vector2, Vector2) Operator

Definice

Vrátí hodnotu určující, zda je každý pár prvků v zadané dva vektory stejné. Returns a value that indicates whether each pair of elements in two specified vectors is equal.

public:
 static bool operator ==(System::Numerics::Vector2 left, System::Numerics::Vector2 right);
public static bool operator == (System.Numerics.Vector2 left, System.Numerics.Vector2 right);
static member ( = ) : System.Numerics.Vector2 * System.Numerics.Vector2 -> bool
Public Shared Operator == (left As Vector2, right As Vector2) As Boolean

Parametry

left
Vector2 Vector2 Vector2 Vector2

Prvnímu vektoru k porovnání. The first vector to compare.

right
Vector2 Vector2 Vector2 Vector2

Druhý vektor k porovnání. The second vector to compare.

Návraty

true Pokud left a right jsou stejné, jinak false. true if left and right are equal; otherwise, false.

Poznámky

Dvě Vector2 objekty jsou rovny, pokud každá hodnota v left se shoduje s odpovídající hodnotou v right.Two Vector2 objects are equal if each value in left is equal to the corresponding value in right.

Applies to: