Vector3.Cross(Vector3, Vector3) Vector3.Cross(Vector3, Vector3) Vector3.Cross(Vector3, Vector3) Vector3.Cross(Vector3, Vector3) Method

Definice

Vypočítá součin mezi dvěma vektory. Computes the cross product of two vectors.

public:
 static System::Numerics::Vector3 Cross(System::Numerics::Vector3 vector1, System::Numerics::Vector3 vector2);
public static System.Numerics.Vector3 Cross (System.Numerics.Vector3 vector1, System.Numerics.Vector3 vector2);
static member Cross : System.Numerics.Vector3 * System.Numerics.Vector3 -> System.Numerics.Vector3
Public Shared Function Cross (vector1 As Vector3, vector2 As Vector3) As Vector3

Parametry

vector1
Vector3 Vector3 Vector3 Vector3

Prvnímu vektoru. The first vector.

vector2
Vector3 Vector3 Vector3 Vector3

Druhý vektoru. The second vector.

Návraty

Smíšený produkt. The cross product.

Applies to: