Vector4 Vector4 Vector4 Vector4 Constructors

Definice

Přetížení

Vector4(Single) Vector4(Single) Vector4(Single) Vector4(Single)

Vytvoří novou Vector4 objekt, jehož čtyři prvky mají stejnou hodnotu.Creates a new Vector4 object whose four elements have the same value.

Vector4(Vector3, Single) Vector4(Vector3, Single) Vector4(Vector3, Single) Vector4(Vector3, Single)

Sestaví nový Vector4 objekt ze zadaného Vector3 objektu a W komponenty.Constructs a new Vector4 object from the specified Vector3 object and a W component.

Vector4(Vector2, Single, Single) Vector4(Vector2, Single, Single) Vector4(Vector2, Single, Single) Vector4(Vector2, Single, Single)

Vytvoří novou Vector4 objekt ze zadaného Vector2 objektu a a Z a W komponenty.Creates a new Vector4 object from the specified Vector2 object and a Z and a W component.

Vector4(Single, Single, Single, Single) Vector4(Single, Single, Single, Single) Vector4(Single, Single, Single, Single) Vector4(Single, Single, Single, Single)

Vytvoří vektor, jehož prvky mají zadané hodnoty.Creates a vector whose elements have the specified values.

Vector4(Single) Vector4(Single) Vector4(Single) Vector4(Single)

Vytvoří novou Vector4 objekt, jehož čtyři prvky mají stejnou hodnotu.Creates a new Vector4 object whose four elements have the same value.

public:
 Vector4(float value);
public Vector4 (float value);
new System.Numerics.Vector4 : single -> System.Numerics.Vector4
Public Sub New (value As Single)

Parametry

value
Single Single Single Single

Hodnota pro přiřazení všechny čtyři prvky.The value to assign to all four elements.

Vector4(Vector3, Single) Vector4(Vector3, Single) Vector4(Vector3, Single) Vector4(Vector3, Single)

Sestaví nový Vector4 objekt ze zadaného Vector3 objektu a W komponenty.Constructs a new Vector4 object from the specified Vector3 object and a W component.

public:
 Vector4(System::Numerics::Vector3 value, float w);
public Vector4 (System.Numerics.Vector3 value, float w);
new System.Numerics.Vector4 : System.Numerics.Vector3 * single -> System.Numerics.Vector4
Public Sub New (value As Vector3, w As Single)

Parametry

value
Vector3 Vector3 Vector3 Vector3

Vektor pro X, Y a Z komponenty.The vector to use for the X, Y, and Z components.

w
Single Single Single Single

W komponenta.The W component.

Vector4(Vector2, Single, Single) Vector4(Vector2, Single, Single) Vector4(Vector2, Single, Single) Vector4(Vector2, Single, Single)

Vytvoří novou Vector4 objekt ze zadaného Vector2 objektu a a Z a W komponenty.Creates a new Vector4 object from the specified Vector2 object and a Z and a W component.

public:
 Vector4(System::Numerics::Vector2 value, float z, float w);
public Vector4 (System.Numerics.Vector2 value, float z, float w);
new System.Numerics.Vector4 : System.Numerics.Vector2 * single * single -> System.Numerics.Vector4
Public Sub New (value As Vector2, z As Single, w As Single)

Parametry

value
Vector2 Vector2 Vector2 Vector2

Vektor, který má použít pro součásti X a Y.The vector to use for the X and Y components.

z
Single Single Single Single

Z komponenty.The Z component.

w
Single Single Single Single

W komponenta.The W component.

Vector4(Single, Single, Single, Single) Vector4(Single, Single, Single, Single) Vector4(Single, Single, Single, Single) Vector4(Single, Single, Single, Single)

Vytvoří vektor, jehož prvky mají zadané hodnoty.Creates a vector whose elements have the specified values.

public:
 Vector4(float x, float y, float z, float w);
public Vector4 (float x, float y, float z, float w);
new System.Numerics.Vector4 : single * single * single * single -> System.Numerics.Vector4
Public Sub New (x As Single, y As Single, z As Single, w As Single)

Parametry

x
Single Single Single Single

Hodnota pro přiřazení X pole.The value to assign to the X field.

y
Single Single Single Single

Hodnota pro přiřazení Y pole.The value to assign to the Y field.

z
Single Single Single Single

Hodnota pro přiřazení Z pole.The value to assign to the Z field.

w
Single Single Single Single

Hodnota pro přiřazení W pole.The value to assign to the W field.

Platí pro