Vector4.Divide Vector4.Divide Vector4.Divide Vector4.Divide Method

Definice

Provádí operaci dělení na vektoru.Performs a division operation on a vector.

Přetížení

Divide(Vector4, Vector4) Divide(Vector4, Vector4) Divide(Vector4, Vector4) Divide(Vector4, Vector4)

Vydělí druhý prvnímu vektoru.Divides the first vector by the second.

Divide(Vector4, Single) Divide(Vector4, Single) Divide(Vector4, Single) Divide(Vector4, Single)

Vydělí zadané vektoru zadaná skalární hodnota.Divides the specified vector by a specified scalar value.

Divide(Vector4, Vector4) Divide(Vector4, Vector4) Divide(Vector4, Vector4) Divide(Vector4, Vector4)

Vydělí druhý prvnímu vektoru.Divides the first vector by the second.

public:
 static System::Numerics::Vector4 Divide(System::Numerics::Vector4 left, System::Numerics::Vector4 right);
public static System.Numerics.Vector4 Divide (System.Numerics.Vector4 left, System.Numerics.Vector4 right);
static member Divide : System.Numerics.Vector4 * System.Numerics.Vector4 -> System.Numerics.Vector4
Public Shared Function Divide (left As Vector4, right As Vector4) As Vector4

Parametry

left
Vector4 Vector4 Vector4 Vector4

Prvnímu vektoru.The first vector.

right
Vector4 Vector4 Vector4 Vector4

Druhý vektoru.The second vector.

Návraty

Vektor výsledkem dělení.The vector resulting from the division.

Divide(Vector4, Single) Divide(Vector4, Single) Divide(Vector4, Single) Divide(Vector4, Single)

Vydělí zadané vektoru zadaná skalární hodnota.Divides the specified vector by a specified scalar value.

public:
 static System::Numerics::Vector4 Divide(System::Numerics::Vector4 left, float divisor);
public static System.Numerics.Vector4 Divide (System.Numerics.Vector4 left, float divisor);
static member Divide : System.Numerics.Vector4 * single -> System.Numerics.Vector4
Public Shared Function Divide (left As Vector4, divisor As Single) As Vector4

Parametry

left
Vector4 Vector4 Vector4 Vector4

Vektor.The vector.

divisor
Single Single Single Single

Skalární hodnota.The scalar value.

Návraty

Vektor, který je výsledkem rozdělení.The vector that results from the division.

Platí pro