Vector4.Multiply Vector4.Multiply Vector4.Multiply Vector4.Multiply Method

Definice

Provádí operace násobení na vektoru. Performs a multiplication operation on a vector.

Přetížení

Multiply(Vector4, Vector4) Multiply(Vector4, Vector4) Multiply(Vector4, Vector4) Multiply(Vector4, Vector4)

Vrátí nový vektoru, jejichž hodnoty jsou produktu každý pár prvků v zadané dvěma vektory. Returns a new vector whose values are the product of each pair of elements in two specified vectors.

Multiply(Vector4, Single) Multiply(Vector4, Single) Multiply(Vector4, Single) Multiply(Vector4, Single)

Vektor vynásobí zadaný skalární hodnota. Multiplies a vector by a specified scalar.

Multiply(Single, Vector4) Multiply(Single, Vector4) Multiply(Single, Vector4) Multiply(Single, Vector4)

Vynásobí zadaného vektorového skalární hodnota. Multiplies a scalar value by a specified vector.

Multiply(Vector4, Vector4) Multiply(Vector4, Vector4) Multiply(Vector4, Vector4) Multiply(Vector4, Vector4)

Vrátí nový vektoru, jejichž hodnoty jsou produktu každý pár prvků v zadané dvěma vektory. Returns a new vector whose values are the product of each pair of elements in two specified vectors.

public:
 static System::Numerics::Vector4 Multiply(System::Numerics::Vector4 left, System::Numerics::Vector4 right);
public static System.Numerics.Vector4 Multiply (System.Numerics.Vector4 left, System.Numerics.Vector4 right);
static member Multiply : System.Numerics.Vector4 * System.Numerics.Vector4 -> System.Numerics.Vector4
Public Shared Function Multiply (left As Vector4, right As Vector4) As Vector4

Parametry

left
Vector4 Vector4 Vector4 Vector4

Prvnímu vektoru. The first vector.

right
Vector4 Vector4 Vector4 Vector4

Druhý vektoru. The second vector.

Návraty

Vektor produktu. The element-wise product vector.

Multiply(Vector4, Single) Multiply(Vector4, Single) Multiply(Vector4, Single) Multiply(Vector4, Single)

Vektor vynásobí zadaný skalární hodnota. Multiplies a vector by a specified scalar.

public:
 static System::Numerics::Vector4 Multiply(System::Numerics::Vector4 left, float right);
public static System.Numerics.Vector4 Multiply (System.Numerics.Vector4 left, float right);
static member Multiply : System.Numerics.Vector4 * single -> System.Numerics.Vector4
Public Shared Function Multiply (left As Vector4, right As Single) As Vector4

Parametry

left
Vector4 Vector4 Vector4 Vector4

Vektor, který se má vynásobit. The vector to multiply.

right
Single Single Single Single

Skalární hodnota. The scalar value.

Návraty

Škálovaný vektorový. The scaled vector.

Multiply(Single, Vector4) Multiply(Single, Vector4) Multiply(Single, Vector4) Multiply(Single, Vector4)

Vynásobí zadaného vektorového skalární hodnota. Multiplies a scalar value by a specified vector.

public:
 static System::Numerics::Vector4 Multiply(float left, System::Numerics::Vector4 right);
public static System.Numerics.Vector4 Multiply (float left, System.Numerics.Vector4 right);
static member Multiply : single * System.Numerics.Vector4 -> System.Numerics.Vector4
Public Shared Function Multiply (left As Single, right As Vector4) As Vector4

Parametry

left
Single Single Single Single

Dokončeno škálování hodnotu. The scaled value.

right
Vector4 Vector4 Vector4 Vector4

Vektor. The vector.

Návraty

Škálovaný vektorový. The scaled vector.

Applies to: