Vector4.Addition(Vector4, Vector4) Vector4.Addition(Vector4, Vector4) Vector4.Addition(Vector4, Vector4) Vector4.Addition(Vector4, Vector4) Operator

Definice

Sečte dva vektory. Adds two vectors together.

public:
 static System::Numerics::Vector4 operator +(System::Numerics::Vector4 left, System::Numerics::Vector4 right);
public static System.Numerics.Vector4 operator + (System.Numerics.Vector4 left, System.Numerics.Vector4 right);
static member ( + ) : System.Numerics.Vector4 * System.Numerics.Vector4 -> System.Numerics.Vector4
Public Shared Operator + (left As Vector4, right As Vector4) As Vector4

Parametry

left
Vector4 Vector4 Vector4 Vector4

Chcete-li přidat prvnímu vektoru. The first vector to add.

right
Vector4 Vector4 Vector4 Vector4

Druhý vektor přidat. The second vector to add.

Návraty

Sečtené vektoru. The summed vector.

Poznámky

Addition Metoda definuje operaci sčítání pro Vector4 objekty.The Addition method defines the addition operation for Vector4 objects.

Applies to: