Object Object Object Constructor

Definice

Inicializuje novou instanci třídy Object třídy.Initializes a new instance of the Object class.

public:
 Object();
public Object ();
Public Sub New ()

Poznámky

Tento konstruktor je volán konstruktory v odvozených třídách, ale můžete použít také přímo vytvořit instanci Object třídy.This constructor is called by constructors in derived classes, but it can also be used to directly create an instance of the Object class.

Platí pro