Progress<T>.ProgressChanged Událost

Definice

Je aktivována pro každou nahlášenou hodnotu průběhu.Raised for each reported progress value.

public:
 event EventHandler<T> ^ ProgressChanged;
public event EventHandler<T> ProgressChanged;
member this.ProgressChanged : EventHandler<'T> 
Public Event ProgressChanged As EventHandler(Of T) 

Poznámky

Obslužné rutiny, které jsou zaregistrovány s touto událostí, budou vyvolány SynchronizationContext zachycené při sestavení instance.Handlers registered with this event will be invoked on the SynchronizationContext captured when the instance was constructed.

Platí pro