ReadOnlySpan<T>.Implicit Operátor

Definice

Přetížení

Implicit(ArraySegment<T> to ReadOnlySpan<T>)

Definuje implicitní převod typu ArraySegment<T> na ReadOnlySpan<T> .Defines an implicit conversion of an ArraySegment<T> to a ReadOnlySpan<T>.

Implicit(T[] to ReadOnlySpan<T>)

Definuje implicitní převod pole na ReadOnlySpan<T> .Defines an implicit conversion of an array to a ReadOnlySpan<T>.

Implicit(ArraySegment<T> to ReadOnlySpan<T>)

Definuje implicitní převod typu ArraySegment<T> na ReadOnlySpan<T> .Defines an implicit conversion of an ArraySegment<T> to a ReadOnlySpan<T>.

public:
 static operator ReadOnlySpan<T>(ArraySegment<T> segment);
public static implicit operator ReadOnlySpan<T> (ArraySegment<T> segment);
static member op_Implicit : ArraySegment<'T> -> ReadOnlySpan<'T>
Public Shared Widening Operator CType (segment As ArraySegment(Of T)) As ReadOnlySpan(Of T)

Parametry

segment
ArraySegment<T>

Segment pole, který má být převeden na ReadOnlySpan<T> .The array segment to be converted to a ReadOnlySpan<T>.

Návraty

ReadOnlySpan<T>

Rozsah určený jen pro čtení, který odpovídá segmentu pole.A read-only span that corresponds to the array segment.

Platí pro

Implicit(T[] to ReadOnlySpan<T>)

Definuje implicitní převod pole na ReadOnlySpan<T> .Defines an implicit conversion of an array to a ReadOnlySpan<T>.

public:
 static operator ReadOnlySpan<T>(cli::array <T> ^ array);
public static implicit operator ReadOnlySpan<T> (T[]? array);
public static implicit operator ReadOnlySpan<T> (T[] array);
static member op_Implicit : 'T[] -> ReadOnlySpan<'T>
Public Shared Widening Operator CType (array As T()) As ReadOnlySpan(Of T)

Parametry

array
T[]

Pole, které se má převést na ReadOnlySpan<T> .The array to convert to a ReadOnlySpan<T>.

Návraty

ReadOnlySpan<T>

Rozsah jen pro čtení, který odpovídá array .The read-only span that corresponds to array.

Platí pro