FieldInfo.GetType Metoda

Definice

Zjišťuje atributy pole třídy a poskytuje přístup k metadatům polí.Discovers the attributes of a class field and provides access to field metadata.

public:
 virtual Type ^ GetType();
public Type GetType ();
override this.GetType : unit -> Type
Public Function GetType () As Type

Návraty

Type

Implementuje

Platí pro