ICustomAttributeProvider Rozhraní

Definice

Poskytuje vlastní atributy pro objekty reflexe, které je podporují.Provides custom attributes for reflection objects that support them.

public interface class ICustomAttributeProvider
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public interface ICustomAttributeProvider
type ICustomAttributeProvider = interface
Public Interface ICustomAttributeProvider
Odvozené
Atributy

Poznámky

Skoro všechny třídy reflexe mohou mít přidružené atributy.Nearly all the Reflection classes can have attributes associated with them. Atributy mohou být Standard (Public, Private, HelpString) nebo Custom.Attributes can be standard (public, private, HelpString) or custom.

Metody

GetCustomAttributes(Boolean)

Vrátí pole všech vlastních atributů definovaných u tohoto člena, s výjimkou pojmenovaných atributů nebo prázdného pole, pokud nejsou k dispozici žádné vlastní atributy.Returns an array of all of the custom attributes defined on this member, excluding named attributes, or an empty array if there are no custom attributes.

GetCustomAttributes(Type, Boolean)

Vrátí pole vlastních atributů definovaného pro tento člen, identifikovaných podle typu nebo prázdné pole, pokud nejsou k dispozici žádné vlastní atributy daného typu.Returns an array of custom attributes defined on this member, identified by type, or an empty array if there are no custom attributes of that type.

IsDefined(Type, Boolean)

Určuje, zda je pro tohoto člena definována jedna nebo více instancí attributeType.Indicates whether one or more instance of attributeType is defined on this member.

Platí pro