MemberInfo.GetType Metoda

Definice

Zjišťuje atributy člena a poskytuje přístup k metadatům členů.Discovers the attributes of a member and provides access to member metadata.

public:
 virtual Type ^ GetType();
public Type GetType ();
override this.GetType : unit -> Type
Public Function GetType () As Type

Návraty

Type

Implementuje

Platí pro