MemberInfo.Inequality(MemberInfo, MemberInfo) Operátor

Definice

Určuje, zda dva MemberInfo objekty nejsou stejné.Indicates whether two MemberInfo objects are not equal.

public:
 static bool operator !=(System::Reflection::MemberInfo ^ left, System::Reflection::MemberInfo ^ right);
public static bool operator != (System.Reflection.MemberInfo? left, System.Reflection.MemberInfo? right);
public static bool operator != (System.Reflection.MemberInfo left, System.Reflection.MemberInfo right);
static member op_Inequality : System.Reflection.MemberInfo * System.Reflection.MemberInfo -> bool
Public Shared Operator != (left As MemberInfo, right As MemberInfo) As Boolean

Parametry

left
MemberInfo

MemberInfoPro porovnání s right .The MemberInfo to compare to right.

right
MemberInfo

MemberInfoPro porovnání s left .The MemberInfo to compare to left.

Návraty

Boolean

true Pokud left se nerovná right ; jinak false .true if left is not equal to right; otherwise false.

Platí pro