MemberInfo.ICustomAttributeProvider.GetCustomAttributes Metoda

Definice

Přetížení

ICustomAttributeProvider.GetCustomAttributes(Boolean)
ICustomAttributeProvider.GetCustomAttributes(Type, Boolean)

ICustomAttributeProvider.GetCustomAttributes(Boolean)

 virtual cli::array <System::Object ^> ^ System.Reflection.ICustomAttributeProvider.GetCustomAttributes(bool inherit) = System::Reflection::ICustomAttributeProvider::GetCustomAttributes;
object[] ICustomAttributeProvider.GetCustomAttributes (bool inherit);
Function GetCustomAttributes (inherit As Boolean) As Object() Implements ICustomAttributeProvider.GetCustomAttributes

Parametry

inherit
Boolean

Návraty

Object[]

Implementuje

ICustomAttributeProvider.GetCustomAttributes(Type, Boolean)

 virtual cli::array <System::Object ^> ^ System.Reflection.ICustomAttributeProvider.GetCustomAttributes(Type ^ attributeType, bool inherit) = System::Reflection::ICustomAttributeProvider::GetCustomAttributes;
object[] ICustomAttributeProvider.GetCustomAttributes (Type attributeType, bool inherit);
Function GetCustomAttributes (attributeType As Type, inherit As Boolean) As Object() Implements ICustomAttributeProvider.GetCustomAttributes

Parametry

attributeType
Type
inherit
Boolean

Návraty

Object[]

Implementuje

Platí pro