MemberInfo._MemberInfo.GetTypeInfoCount(UInt32) Metoda

Definice

Získá počet rozhraní typu informací, které objekt poskytuje (0 nebo 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

 virtual void System.Runtime.InteropServices._MemberInfo.GetTypeInfoCount([Runtime::InteropServices::Out] System::UInt32 % pcTInfo) = System::Runtime::InteropServices::_MemberInfo::GetTypeInfoCount;
void _MemberInfo.GetTypeInfoCount (out uint pcTInfo);
Sub GetTypeInfoCount (ByRef pcTInfo As UInteger) Implements _MemberInfo.GetTypeInfoCount

Parametry

pcTInfo
UInt32

Odkazuje na umístění, které přijímá počet rozhraní informací o typu poskytovaných objektem.Points to a location that receives the number of type information interfaces provided by the object.

Implementuje

Výjimky

Metoda je volána s pozdní vazbou pomocí rozhraní modelu COM IDispatch .The method is called late-bound using the COM IDispatch interface.

Poznámky

Tato metoda je určena pro přístup ke spravovaným třídám z nespravovaného kódu a neměli byste ji volat ze spravovaného kódu.This method is for access to managed classes from unmanaged code, and should not be called from managed code. Další informace o IDispatch::GetTypeInfoCountnajdete v knihovně MSDN.For more information about IDispatch::GetTypeInfoCount, see the MSDN Library.

Platí pro