MemberInfoExtensions.GetMetadataToken(MemberInfo) Metoda

Definice

Získá token metadat pro daného člena, je-li k dispozici.Gets a metadata token for the given member, if available.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int GetMetadataToken(System::Reflection::MemberInfo ^ member);
public static int GetMetadataToken (this System.Reflection.MemberInfo member);
static member GetMetadataToken : System.Reflection.MemberInfo -> int
<Extension()>
Public Function GetMetadataToken (member As MemberInfo) As Integer

Parametry

member
MemberInfo

Člen, ze kterého se má token načíst, jako RefTypeThe member from which to retrieve the token, as reftype.

Návraty

Int32

Celé číslo představující token metadat.An integer representing the metadata token. Vrácený token není nikdy Nil.The returned token is never nil. Pokud není k dispozici, je vyvolána výjimka.If unavailable, an exception is thrown.

Výjimky

K dispozici není žádný token metadat.There is no metadata token available.

Poznámky

Tato metoda vyvolá výjimku, pokud pro zadaného člena není k dispozici token metadat.This method throws an exception if a metadata token is not available for the specified member. HasMetadataTokenPřed voláním této metody můžete zavolat, abyste zjistili, zda je k dispozici token metadat.You can call HasMetadataToken to determine whether a metadata token is available before calling this method.

Platí pro