MemberInfoExtensions.HasMetadataToken(MemberInfo) Metoda

Definice

Vrátí hodnotu, která označuje, zda je pro zadaného člena k dispozici token metadat.Returns a value that indicates whether a metadata token is available for the specified member.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static bool HasMetadataToken(System::Reflection::MemberInfo ^ member);
public static bool HasMetadataToken (this System.Reflection.MemberInfo member);
static member HasMetadataToken : System.Reflection.MemberInfo -> bool
<Extension()>
Public Function HasMetadataToken (member As MemberInfo) As Boolean

Parametry

member
MemberInfo

Člen, který se má analyzovat, jako RefType.The member to analyze, as reftype.

Návraty

truePokud je pro daného člena k dispozici token metadat; v opačném případě. falsetrue if there is a metadata token available for the given member; otherwise, false.

Poznámky

GetMetadataTokenvyvolá výjimku, pokud pro zadaný člen není k dispozici token metadat.GetMetadataToken throws an exception if a metadata token is not available for the specified member. Tuto metodu proto použijte k určení, zda je před voláním GetMetadataTokenk dispozici token metadat.So use this method to determine whether a metadata token is available before calling GetMetadataToken.

Platí pro