AssemblyFile Struktura

Definice

public value class AssemblyFile
public struct AssemblyFile
type AssemblyFile = struct
Public Structure AssemblyFile
Dědičnost
AssemblyFile

Vlastnosti

ContainsMetadata

Získá hodnotu, která označuje, zda soubor obsahuje metadata.Gets a value that indicates whether the file contains metadata.

HashValue

Získá hodnotu hash obsahu souboru vypočítanou pomocí HashAlgorithm.Gets the hash value of the file content calculated using HashAlgorithm.

Name

Získá název souboru, včetně jeho přípony.Gets the file name, including its extension.

Metody

GetCustomAttributes()

Platí pro