ConstantTypeCode Výčet

Definice

Určuje hodnoty, které reprezentují typy konstant metadat.Specifies values that represent types of metadata constants.

public enum class ConstantTypeCode
public enum ConstantTypeCode
type ConstantTypeCode = 
Public Enum ConstantTypeCode
Dědičnost
ConstantTypeCode

Pole

Boolean 2

Typ Boolean.A Boolean type.

Byte 5

Celé číslo s nepodepsaným 1 bajtem.An unsigned 1-byte integer.

Char 3

Typ znaku.A character type.

Double 13

Typ s plovoucí desetinnou čárkou a 8 bajty.An 8-byte floating point type.

Int16 6

Typ celého čísla se znaménkem na 2 bajt.A signed 2-byte integer type.

Int32 8

Typ celého čísla se znaménkem na 4 bajt.A signed 4-byte integer type.

Int64 10

Typ celého čísla se znaménkem 8 bajtů.A signed 8-byte integer type.

Invalid 0

Neplatný typ.An invalid type.

NullReference 18

Odkaz s hodnotou null.A null reference.

SByte 4

Typ celého čísla se znaménkem na 1 bajt.A signed 1-byte integer type.

Single 12

Typ s plovoucí desetinnou čárkou a 4 bajty.A 4-byte floating point type.

String 14

Typ String.A String type.

UInt16 7

Celočíselný typ bez znaménka se dvěma bajty.An unsigned 2-byte integer type.

UInt32 9

Celočíselný typ bez znaménka 4 bajty.An unsigned 4-byte integer type.

UInt64 11

Celočíselný typ bez znaménka na 8 bajtů.An unsigned 8-byte integer type.

Platí pro