CustomAttribute Struktura

Definice

public value class CustomAttribute
public struct CustomAttribute
type CustomAttribute = struct
Public Structure CustomAttribute
Dědičnost
CustomAttribute

Vlastnosti

Constructor

Získá konstruktor (MethodDefinitionHandle nebo MemberReferenceHandle) vlastního typu atributu.Gets the constructor (the MethodDefinitionHandle or MemberReferenceHandle) of the custom attribute type.

Parent

Získá popisovač entity metadat, na kterou je atribut použit.Gets the handle of the metadata entity the attribute is applied to.

Value

Získá hodnotu atributu.Gets the value of the attribute.

Metody

DecodeValue<TType>(ICustomAttributeTypeProvider<TType>)

Dekóduje argumenty kódované v objektu BLOB hodnoty.Decodes the arguments encoded in the value blob.

Platí pro