CustomAttributeNamedArgument<TType> Struktura

Definice

Představuje pojmenovaný argument Dekódovatelné z podpisu vlastního atributu.Represents a named argument decoded from a custom attribute signature.

generic <typename TType>
public value class CustomAttributeNamedArgument
public struct CustomAttributeNamedArgument<TType>
type CustomAttributeNamedArgument<'ype> = struct
Public Structure CustomAttributeNamedArgument(Of TType)

Parametry typu

TType

Typ, který reprezentuje typy hodnot Dekódovatelné z podpisu vlastního atributu.The type used to represent types of values decoded from the custom attribute signature.

Dědičnost
CustomAttributeNamedArgument<TType>

Konstruktory

CustomAttributeNamedArgument<TType>(String, CustomAttributeNamedArgumentKind, TType, Object)

Inicializuje novou instanci CustomAttributeNamedArgument<TType> struktury pomocí zadaného názvu, druhu, typu a hodnoty.Initializes a new instance of the CustomAttributeNamedArgument<TType> structure using the specified name, kind, type, and value.

Vlastnosti

Kind

Získá typ argumentu.Gets the kind of argument.

Name

Získá název argumentu.Gets the name of the argument.

Type

Získá typ argumentu.Gets the type of the argument.

Value

Získá hodnotu argumentu.Gets the value of the argument.

Platí pro