CustomAttributeValue<TType> Struktura

Definice

Představuje vlastní atribut typu určeného parametrem TType.Represents a custom attribute of the type specified by TType.

generic <typename TType>
public value class CustomAttributeValue
public struct CustomAttributeValue<TType>
type CustomAttributeValue<'ype> = struct
Public Structure CustomAttributeValue(Of TType)

Parametry typu

TType

Typ atributuThe attribute type.

Dědičnost
CustomAttributeValue<TType>

Konstruktory

CustomAttributeValue<TType>(ImmutableArray<CustomAttributeTypedArgument<TType>>, ImmutableArray<CustomAttributeNamedArgument<TType>>)

Inicializuje novou instanci CustomAttributeValue<TType> struktury pomocí zadaných pevných argumentů a pojmenovaných argumentů.Initializes a new instance of the CustomAttributeValue<TType> structure using the specified fixed arguments and named arguments.

Vlastnosti

FixedArguments

Získá pevné argumenty pro vlastní atribut.Gets the fixed arguments for the custom attribute.

NamedArguments

Získá pojmenované argumenty pro hodnotu vlastního atributu.Gets the named arguments for the custom attribute value.

Platí pro